I dette innlegges viser Ole Henrik Nesheim til at Jarle Nilsen (bildet) garanterer for bygging av ny skole i Åkrehamn. Nesheim spør i dette innlegget om hvor de skal ta pengene fra. Arkivfoto: TEJ
I dette innlegges viser Ole Henrik Nesheim til at Jarle Nilsen (bildet) garanterer for bygging av ny skole i Åkrehamn. Nesheim spør i dette innlegget om hvor de skal ta pengene fra. Arkivfoto: TEJ

Karmøy Ap setter foten ned for Karmøy-modellen!

Ole Henrik Nesheim, gruppeleder Karmøy Høyre

Ole Henrik Nesheim, gruppeleder Karmøy Høyre

Protokoller fra møter i kommunale utvalg er kanskje kjedelig lesing, men ikke uten betydning.  Særlig ikke for de av velgerne som har forhåpninger om at nye skoler med tilhørende og tidsmessige Kultur – Idrett – og bibliotekfasiliteter både i Kopervik og Åkrehamn skal realiseres i kommende fireårsperiode.

Torvastadmodellen er et Offentlig – Privat Samarbeidsprosjekt. Det er en suksessmodell, som vi i Høyre ønsker å videreføre til resten av Karmøy. Vår politikk forener de sterkeste kreftene i kommunen vår, og ønsker at dette skal være Karmøymodellen!

At Karmøy Arbeiderparti valgte å stemme mot, av prinsipielle årsaker, er derfor viktig å notere seg.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat garanterer i pressen tidligere denne uken, ny skole i Åkrehamn. Ingen journalister spurte om når dette skulle skje, og ingen spurte heller hvorfor Arbeiderpartiet i motsetning til Høyre, Frp og Krf ikke hadde bevilget penger til tiltaket, i sitt budsjett. Vi lurer derfor på – hvor skal de ta pengene fra?

Ved å bruke erfaringene fra Torvastadmodellen, ønsker vi i Karmøy Høyre sammen med private og frivilligheten å realisere begge prosjektene i neste fireårsperiode.

Sammen har vi vist at vi vil, og at vi får det til!

AP prater og prater, mens Høyre handler!
Nedenstående er et utdrag fra referat fra møte i Formannskapsmøtet i Karmøy 24.08.2015, hentet fra kommunens egne nettsider;

http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/sakspapirer/sakspapirer-og-moteplan/799/165806

Saknr. 113/15
INVESTERINGSPROSJEKTER OG OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 3 (Ap).
Vedtak:
1. Formannskapet viser til saksutredningen og vedtar at Offentlig Privat Samarbeid (OPS ) kan være en aktuell gjennomføringsmodell for enkelte forestående store investeringsprosjekter i Karmøy kommune.

2. Formannskapet ber om at rådmannen, med grunnlag i prioriterte investeringsprosjekter i vedtatt budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, fremme et konkret forslag til byggeprosjekt som kan vurderes gjennomført ved bruk av OPS- modellen i nevnte økonomiplanperiode.

Ole Henrik Nesheim
Gruppeleder Høyre i Karmøy