Fikk høre det: Jarle Utne-Reitan av Gjertrud Kjellesvik (SV). Foto: Marius A. Haugen.
Fikk høre det: Jarle Utne-Reitan av Gjertrud Kjellesvik (SV). Foto: Marius A. Haugen.

Utne-Reitan med helomvending

Høyre gjorde feil da de åpnet for å plassere eldre ved byens omsorgshjem på dobbeltrom. Det sier en tilsynelatende angrende Jarle Utne-Reitan.

POLITIKK: Utspillet kom under en debatt om helse og omsorg under folkemøtet i Festiviteten torsdag kveld.

– Vi gjorde en feil, sa ordførerkandidat Jarle Utne-Reitan (H) om vedtaket i bystyret i slutten av mai.

Da stemte samtlige av de representerte partiene, med unntak av Fremskrittspartiet, for det kontroversielle forslaget fra rådmannen.

I vedtaket het det at kommunen ville åpne for å plassere eldre på dobbeltrom, med klar henvisning til avvikling av Stølen sykehjem og oppussing av Vardafjell Helsehus.

Dette skulle hovedsakelig begrenses til korttidsopphold, og enkeltrom skulle fortsatt være hovedregelen.

– Fremskrittspartiet hadde helt rett. Kun enerom er gode nok for de på langtidsopphold på institusjoner. Vedtaket vi fattet har skapt stor usikkerhet blant mange, sa Utne-Reitan torsdag kveld.

Beskyldt for ansvarsfraskrivelse

Men det gikk ikke lang tid før han ble beskyldt for ansvarsfraskrivelse.

– Høyre skyver en betent sak foran seg for å sikre velgere. Vi tar ikke denne saksbehandlingen her, sa Bjarte Myklebust i Kristelig Folkeparti.

Også Sosialistisk Venstrepartis Gjertrud Kjellesvik reagerte, og følte for å minne Utne-Reitan på hvorfor vedtaket fra i mai ble fattet.

– Det var basert på den økonomiske situasjonen vi var i. Vedtaket var like smertefullt og omdiskutert i alle partigruppene, proklamerte hun.

Jarle Utne-Reitan understreket snart at han ikke kunne garantere at ingen eldre vil havne på dobbeltrom i kommunen dersom han blir ordfører, og begrunnet dette med at mye vil avhenge av eventuelle samarbeid etter valget.

Tidligere på kvelden fridde han imidlertid langt på vei til dagens borgerlige samarbeidspartnere, da han sa at samarbeidet hadde fungert godt, og at han ville starte samtaler med dem dersom Høyre fikk ordføreren den 14. september.