Foto: Anders Kvammen Amdal
Foto: Anders Kvammen Amdal

Inviterte de eldre til samråd

Torsdag formiddag bød Arne Christian Mohn og Hege Haukeland Liadal inn alle over 60 på kaffe, noe å bite i og ikke minst et samråd rundt hva de eldre mener er viktig for Haugesund kommune i fremtiden.

HAUGESUND: Haugesund Arbeiderparti og Arne Christian Mohn inviterte i formiddag de over 60 til å delta på samråd i sitt valglokale i Haraldsgata. Her var det de inviterte som skulle ta ordet og Mohn skulle opptre med to ører og en munn.

Mohn sier at han er opptatt av hvordan livet til de eldre i kommunen leves og ønsket med dette innspill fra kommunens eldre.

– Det kom mange gode innspill! Jeg vil definitivt ta flere av disse med meg videre, sier en fornøyd Arne Christian Mohn.

Gjennom erfaringer og sine historier delte de rundt bordet tanker om hva som kan løfte eldreomsorgen i kommunen, både for brukere, ansatte og pårørende. De var alle enige om at hver rolle var viktig og at bedre samarbeid og medmennesklighet var nøkkelen på en forbedring.

De inviterte satte stor pris på en slik arena og mente at dette ikke bare gjaldt for eldrepolitikk.

– Med en slik arena får vi innspill fra alle innbyggerne om tema som berører dem. En slik dialog med livshistorier og erfaringer er gullverdt, sier Torill Johannessen Melhus som deltok på samrådet.