HSH skal fortsatt velge rektor

Styret ved Høgskolen Stord/Haugesund vedtok torsdag å fortsette ordningen med valgt rektor.

UTDANNING: Styret skulle torsdag ta stilling til hvilken ledelsesmodell skolen skal ha de tre årene etter 1. januar 2016.

Det ble av flere medlemmer påpekt at en valgt rektor vil ha stor grad av legitimitet blant de ansatte, og med sju mot tre stemmer ble det vedtatt at denne ordningen skulle fortsette.

Alternativet, som tre stemte for, gikk ut på at rektor skulle tiltre gjennom en vanlig ansettelsesprosess.