HN-Egil

Bekymret for journalistikken

Egil Severeide synes tanken om et nytt mediehus er spennende, men er bekymret for kårene til den kritiske journalistikken.

HAUGESUND: Nyheten om at mediebedriftene TV Haugaland AS, Karmøynytt og Haugesundnytt samles i nyetablerte Haugaland Media AS med FKH AS på eiersiden får blandet mottagelse. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening er ikke overrasket.

– Dette er jo spennende, men det var ikke helt uventet. Det har vel ligget i kortene at TV Haugaland ville sikre seg ennå et bein å stå på.

Severeide synes imidlertid ikke at det er uproblematisk.

– Som gammel pressemann er jeg opptatt av at journalistikken har gode vilkår, og der et er jo en del spørsmål som reiser seg når en fotballklubb skal drive et profesjonelt mediehus.

– Hva er den prinsipielle forskjellen på å bli eid av en fotballklubb eller å bli eid av et mediehus som igjen er eid av LO?

– Jeg ser ikke noe problematisk i eierskapet til Haugesunds Avis. Amedia er et etablert profesjonelt mediehus og har vært en nasjonal aktør i mange tiår. De vet hva en mediebedrift er, det nye er at en fotballklubb eier et mediehus.

Severeide viser til at den kritiske journalistikken er under press på landsbasis.

– Jeg ser en sausing av reklame og objektiv journalistikk, og tenker at det påhviler eierne et stort ansvar å ta vare på den biten der. Så det vil nok komme en del interessekonflikter som det nye og større mediehuset må forholde seg til på en profesjonell måte.

– Hva tenker du om framtidsutsiktene til Haugaland Media?

– For oss i næringsliver er dette positivt. Vi har merket at TV Haugalands satsing på næringslivsstoff har påvirket mediebildet i hele regionen. Dessuten er jo konkurranse er alltid bra. Jeg tror dette vil kunne skjerpe Haugesunds Avis, og at det nå blir en polarisering i dene regionen av en helt annen kaliber enn vi har sett før. Det er den gode siden av det.

– Jeg håper imidlertid ikke vi havner i den situasjonen at vi får to halvgode mediehus som slåss mot hverandre, vi trenger sterke bastioner. Det blir en utfordringen til Haugesunds Avis, at de klarer å holde sin posisjon.