Ordfører i Karmøy, Aase Simonsen, besøkte tirsdag Skudenes bu- og behandlingshjem.
Ordfører i Karmøy, Aase Simonsen, besøkte tirsdag Skudenes bu- og behandlingshjem.

Sykefraværet i Karmøy har gått ned

Sykefraværet ved sykehjem og institusjoner i Karmøy har gått ned. Ordfører Aase Simonsen besøkte tirsdag Skudenes bu- og behandlingshjem for å takke for den gode jobben som er blitt gjort.

Sykefraværet ved sykehjem og institusjoner i Karmøy har gått ned. Ordfører Aase Simonsen besøkte tirsdag Skudenes bu- og behandlingshjem for å takke for den gode jobben som er blitt gjort. 

I vår måtte kommunen kutte 20 millioner kroner, hvor 10 millioner kroner av disse ble kuttet i helse- og omsorgssektoren. Etter dette tok ordfører Aase Simonsen en tur rundt på flere institusjoner og sykehjem i kommunen for å se hva som rørte seg og hvilke eventuelle utfordringer som fantes på de ulike stedene.

– Et av tiltakene vi satte i gang med var å jobbe målrettet for å få ned sykefraværet ved sykehjem og institusjoner i kommunen. Nå har vi fått de siste tallene, og vi ser en nedgang i sykefraværet i hele kommunen. Sammenlignet med samme periode i fjor, så har vi hatt en nedgang fra 7,4 prosent til 7,0 prosent.

Stor vilje
Simonsen forteller at det er tungt å måtte gjøre store kutt, men at hun har opplevd mye positivitet og en stor vilje fra de ansatte i kommunen. Det er heller ikke tilfeldig at sykefraværet går ned.

– Man må sette i gang tiltak der utfordringene er størst. Er det en liten prosent som står for en stor prosent av sykefraværet, så må dette tas tak i. Vi må tørre å ta tak i problemene og ta tak i det på en god måte. Får vi ned sykefraværet og klarer å ha bedre kontroll på det økonomiske, så sikrer vi arbeidsplassene. Det sikrer også kvaliteten på tjenestene og vi kan tilby enda flere mennesker et godt tilbud i kommunen vår.

Ordføreren hadde med seg kake, blomster og mye skryt til Skudenes bu- og behandlingshjem. Men skryten deles med alle ansatte på insitutsjoner og sykehjem i kommunen.

– Det har blitt gjort en formidabel innsats med arbeidet med å få ned sykefraværet. Det viser at det virker å sette fokus på økonomien. Hvis denne trenden fortsetter, vil vi komme enda lavere ned på slutten av året, sier hun og legger til:

–  Selv om jeg tok turen hit så er det viktig å understreke at dette gjelder alle sykehjem og institusjoner i kommunen. Dette er en stor takk til alle ansatte i hele kommunen for det gode og viktige arbeidet som blir gjort hver eneste dag.

Ned seks prosent

Skudenes bu- og behandlingshjem er en av institusjonene som har hatt en stor nedgang i sykefraværet. Fra januar har sykefraværet gått ned 6 prosent.

– Det har vært sommer og da er det forventet at det er lavere, men denne trenden så vi ganske tidlig allerede i vår. Det var mye færre egenmeldinger og fravær, forteller virksomhetsleder ved Skudenes bu- og behandlingshjem, Judit Nordanger.

– Merket dere noe til de økonomiske kuttene i kommunen?

– Ikke så veldig, men vi så at vi hadde et veldig høyt sykefravær. Det kunne ikke fortsette slik, så noe måtte gjøres. Dermed tenkte vi at dette var noe vi kunne bidra med å få ned.

Skudenes bu- og behandlingshjem har jobbet med nærværsprosjektet i regi av Karmøy kommune. Bedriftshelsetjenesten har også vært inne med stor tyngde.

– Vi har involvert de ansatte mye mer. De har fått være med på ulike prosjekter i forhold til arbeidsmiljø. Her har de fått komme med innspill dersom det er ting de mener som burde endres eller bedres. Vi har også endret på arbeidsrutinene våre. Vi har hatt fokus på individuelle samtaler med de ansatte, spesielt med de som strever mest og har høyt fravær. Det tror jeg har vært viktig i denne prosessen.

Holde trøkket oppe
Hun tror også at det har gjort utslag ved å ha økt bemanning i helgene. Dette håper de at de kan fortsette med framover.

– Det har vært slitsomt å være lavt bemanna over lengre tid. Det er ikke avgjort enda om vi får fortsette med økt bemanning i helger, men vi krysser fingrene. Nå blir fokuset å holde trøkket oppe. Vi har et mål om å få ned sykefraværet ti prosent.