GAMLE STORTINGSKOLLEGER: Trine Skei Grande og May Britt Vihovde har sittet sammen på Stortinget. Mandag inviterte Vihovde Skei Grande med til Aibel.
GAMLE STORTINGSKOLLEGER: Trine Skei Grande og May Britt Vihovde har sittet sammen på Stortinget. Mandag inviterte Vihovde Skei Grande med til Aibel.

Møttes til grønn prat på Aibel

– Det skal lønne seg å tenke grønt, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da hun mandag var på besøk hos Aibel for å diskutere det grønne skiftet i det lokale næringslivet.
GODT MØTE: Svein Olufsen fra Aibel hilser på Venstre-leder Trine Skei Grande. I bakgrunnen prosjektdirektør for Dolwin Beta, Kjetil Jacobsen. Foto: PAS.

– Det skal lønne seg å tenke grønt, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da hun mandag var på besøk hos Aibel for å diskutere det grønne skiftet i det lokale næringslivet.

Hos Aibel fikk Skei Grande en presentasjon av bedriften og en innføring i de ulike prosjektene selskapet er involvert i. Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sanddal la også frem hvilke utfordringer Aibel nå står overfor med en sterkt økende arbeidsledighet, synkende oljepris og stor usikkerhet både i markedet og blant ansatte. Selskapet har også flere betydningsfulle kontrakter ute på anbud.
– Vi er i en veldig krevende situasjon med stor konkurranse om anbudene, redusert aktivitetsnivå og omsetningen går ned. Utfordringen er å greie å levere et anbud som står seg økonomisk, sa kommunikasjonsdirektøren. Samtidig har selskapet vunnet betydningsfulle kontrakter den siste tiden, som bore-plattformen på Sverdrup-feltet til en verdi av 8 milliarder kroner.

GAMLE STORTINGSKOLLEGER: Trine Skei Grande og May Britt Vihovde har sittet sammen på Stortinget. Mandag inviterte Vihovde Skei Grande med til Aibel.

GAMLE STORTINGSKOLLEGER: Trine Skei Grande og May Britt Vihovde har sittet sammen på Stortinget. Mandag inviterte Vihovde Venstre-lederen med til Aibel. Foto: PAS.

Tenker fornybart
Venstre-lederen fikk også en kort innføring i hvilke prosjekter innen fornybar energi Aibel har satset på. Blant disse var Dolwin Beta-plattformen som forlot Haugesund i begynnelsen av august og Hywind-prosjektet utenfor kysten av Skottland. Skei Grande var opptatt av at politikerne sitter med et ansvar for å gjøre det lønnsomt for bedriftene å satse på energivennlige løsninger.
– Vi har lansert et forslag til Stortinget om å bruke skatteincentiver for å gjøre oljeplattformene mer energieffektive. Som politikere er det vårt ansvar å legge til rette for at det skal lønne seg å tenke grønt, sier Skei Grande.

Ulike tiltak
– Hvilke fremstøt bør regjeringen gjøre med tanke på den alvorlige situasjonen for store deler av næringslivet i regionen?

– Vi har nylig lagt fram en stor pakke med mange forskjellige incentiv for å få fart på næringen. Det gjelder for eksempel enøk-tiltak på sokkelen som vi tror vil føre til at bedriftene som har mange avtaler i oljebransjen, skal få nye oppdrag. Så handler det om mindre tiltak for småbedrifter, som å gjøre det enklere å ansette folk og å fjerne arbeidsgiveravgiften på de første ansatte. For oss handler det om de store tiltakene for ikke å la ledighetene sette seg, kombinert med å satse på de nye næringene og ideene for at de skal møte bedrifter som for eksempel Aibel.

Hva tenker du om den lokale valgkampen for Venstre her i byen?

– Jeg synes vi har sabla gode kandidater, og jeg er her for å backe dem. Så merket jeg meg at May Britt (Vihovde, red.anm) valgte ut dette bedriftsbesøket da jeg kom. Det tror jeg er veldig rett tenkt. Det å få til vekst i disse næringene blir kjempeviktig for hele regionen. Når oljeprisene faller og markedet forsvinner, er det viktig å satse på å få opp nye arbeidsplasser fort. Det er mye kompetente folk som blir ledige, og denne omstillingskraften er det viktig at vi bruker for å skape nye arbeidsplasser, sier Skei Grande.