Hauge velforening hadde kafé.
Nora Sofie Vestbø og Max Marcelius Vestbø viser stolt frem pokalene sine.

Klart flertall for Kvernatunet

Flere av beboerne og velforeningsrepresentanter fra området omkring det planlagte boligområdet Kvernatunet i Haugesund fulgte spent den endelige behandlingen av reguleringsplanen i Plan- og miljøutvalget tirsdag kveld. Utvalget var foran møtet på ny befaring i området, men et flertall på ni av elleve representanter fulgte noen timer seinere administrasjonens forslag til positivt vedtak.

HAUGESUND: Protestene har vært mange og høylydte etter hvert som behandlingen av reguleringsplanen har gått sin gang i ulike faser. Underveis har også planen blitt noe modifisert, men hovedinnvendingen nabolagene har hatt er ikke tatt hensyn til: det planlagte boligfeltet vil få atkomst via Haakonsvegen og det beboerne mener er et allerede svært trafikert gatenett. Flere av velforeningene har også reagert på at det skal bygges åtte etasjer høye blokker i området. Derfor var også utvalget på befaring tirsdag.

En av utvalgets medlemmer, Frp’s Arne Løvvik, foreslo at utvalget skulle avvise det private reguleringsplanforslaget. Han var opptatt av trafikkløsningene i denne del av østre bydel i sin helhet og mente at kommunen burde lage en områdeplan før det ble tatt standpunkt til Kvernatunet med godt over hundre nye boenheter. Han fikk kun sin egen stemme.

Sissel M. Aakre Bøe (V) og Jarle Stunes (SV) argumenterte for å kutte høyblokkene med to etasjer, med fikk kun sine egne stemmer. Aakre Bøe stilte også et tilleggsforslag om at Trafikksikkerhetsutvalgets anmodning om at det skulle stilles rekkefølgekrav med en tilhørende trafikkløsning for Skjoldaveien sør for det nye boligfeltet, men fikk bare SV’s støtte også her.

Et flertall på ni medlemmer innstilte dermed overfor bystyret om at reguleringsplanforslaget skulle vedtas.

De frammøtte naboene forlot deretter rådhuset, tydeligvis oppgitt over å ha tapt en langvarig kamp for en annen trafikkløsning. Realiteten er at verken kommunen eller fylket har penger til å foreta en større omlegging i Skjoldaveien i den nederste enden av Bellevue-svingen.

TV-innslag fra dagens befaring får du på TVH.no og i 17.30 onsdag.