Neste etappe for å avklare formalitetene på Grytå i Haugesund er Stiftelsestilsynet.
Neste etappe for å avklare formalitetene på Grytå i Haugesund er Stiftelsestilsynet.

Rødt lys for parkeringsanlegg i Grytå?

Haugesund Parkering og Haugesunds politikere har fått ei varm potet i fanget: nye juridiske vurderinger av R. G. Haglands testament om Grytå kan føre til at prosjektet må skrinlegges.

HAUGESUND: Salgsforbudet for Grytå i Haugesund gjelder eiendommen i sin helhet – det vil si også salg av rettighetene til å utnytte underjordisk volum. Det er konklusjonen i den alternative juridiske vurdering som Haugesund kommune har hentet inn fra Kristian Korsrud, partner i Advokatkontoret Hjort i Oslo.

Han deler dermed ikke den konklusjonen som de lokale Borgen Advokater tidligere har truffet om at ”…salgsforbudet sannsynligvis ikke er til hinder for at eiendommen selges, så lenge Haugesund kommune sikrer seg juridisk at eiendommen kan benyttes som åpen lekeplass.”.

Forbud mot salg

Korsruds tolkninger av bestemmelsene inntatt i skjøtet for Grytå innebærer et forbud mot salg av rettighetene til å etablere en anleggseiendom. Som kjent er det i skjøtet på bakgrunn av R.G. Haglands testamente inntatt følgende klausul som hefte på eiendommene:

”Eiendommen skal aldrig kunne bortselges og den skal utlegges til aapen lekeplads. Dog skal der ikke være noget til hinder for, at den nordlige del av eiendommen bebygges med svømmehall.”

Det er etter hans oppfatning ikke mulig å utlede noe bestemt av hva testators hypotetiske vilje ville ha vært i sakens anledning. I mangel av klare holdepunkter for hvordan R.G. Hagland ville forholdt seg til saken i dag, mener advokat Korsrud at det må legges til grunn at salgsforbudet gjelder eiendommen i sin helhet – dvs. også salg av rettighetene til å utnytte det underjordiske volumet. Han slår med andre ord fast at salgsforbudet av alle deler av eiendommen må forstås bokstavelig.

Vurderingene til Korsrud kommer opp i formannskapet onsdag. De kan fort underminere hele prosjektet til parkeringshusselskapet, med alle de konsekvensene dette har for sentrumsplanen.