SNUDDE: Kjell Gunnar Larsens forsvarer, John Christian Helden, snudde flere av aktoratets poenger på hodet i sin gjennomgang av saken tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Emil Johannessen
SNUDDE: Kjell Gunnar Larsens forsvarer, John Christian Helden, snudde flere av aktoratets poenger på hodet i sin gjennomgang av saken tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Emil Johannessen

– Jeg ser dobbeltroller og bindinger jeg ikke liker

Ole Henrik Nesheim (H) ber kontrollutvalget i Karmøy se på kommunens bruk av EU-midler.

I fjor høst ba Karmøy Høyre sin gruppeleder, Ole Henrik Nesheim (bildet) rådmannen om en redgjørelse for midler som kommunen har fått fra EU-fond i løpet av de siste fire årene.

I sin bestilling ba Nesheim om å få vite hvilke midler som var mottatt og hvordan disse pengene er brukt av blant annet kommunes ansatte.

Under formannskapsmøtet i Karmøy mandag kveld tok gruppelederen opp saken og gav tydelig utrykk for misnøye med redgjørelsen og saksbehandlingen som har funnet sted på rådhuset.

– Helt til det siste har jeg følt at jeg har måtte presse på, sa Nesheim som la vekt på at han vil til bunns i saken for at alle skal få innsyn i hvordan kommunes penger blir ivaretatt.

Spa-hotel og barregninger

Etter å ha gått gjennom opp mot 1.500 sider dokumenter er han overbevist om at ikke alt er som det bør være i saken.

– Jeg ser en del ting her som ikke klinger så bra. For det første er det store involverte summer,- større enn først antatt. Det er utstrakt bruk av utenlandsreiser for kommunalt ansatte. Det er turer til Mallorca, Italia, Hellas og halve Europa. Det er middager, utflukter, spa-hotel i Baltikum og barturer til Haugesund, ramset Nesheim opp og fortsatte;

– Det er en sammenblanding av roller hos enkelte hvor de opptrer i det ene øyebliket med kommunal e-post adresse og i det neste øyeblikket som privatpersoner som tjener penge på sin virksomhet og belaster de kommunale midlene.

Til kontrollutvalget

Nesheim understreket at det ikke er politikernes ansvar å drive etterforskning men at det er politikernes plikt å sørge for at det ikke foregår noe grums i kulissene.

– Jeg må desverre si at med mitt erfarne øye i forhold til disse tingene så ser jeg dobbeltroller og bindinger som jeg ikke liker. Jeg kan ikke gå ut av denne kommuenstyreperioden uten å forsikre meg om at dette blir tatt på alvor, sa Nesheim.

Han fikk et enstemmig formannskap med seg på å sende saken over til kontrollutvalget i kommunen for nærmere gjennomgang.

Mistenkliggjøring

Selv om Arbeiderpartiet sluttet seg til oversendelsen var partiets formannskapsmedlem, John Holvik tydelig på at han opplever uttalesene fra Nesheim som mistenkeliggjøring av kommunalt ansatte.

– Jeg må inrømme at jeg er overgitt over mistenkliggjøringen som kommer frem her. Jeg synes dette ser åpent og bra ut. Jeg synes det er trist at det er så få EU-prosjekter som går gjennom, samtidig som minister etter minister oppfordrer oss til å bruke disse EU-midlene, sa Holvik.

Rådmann i Karmøy, Sigurd Eikje hadde ingen kommentarer ovenfor formannskapet på beskyldningene som ble lagt frem mandag.