Grafikk: Arkitektene Brekke Helgeland Brekke

DEBATT: Vedrørende «Kvernatunet»

BERIT BRINCHMANN: «Blir dette vedtatt må vi omskrive bysangen fra «ser du havet vester ute» til «ser du blokkene vester ute» når du kommer til Bellevuesvingen.»
OMFATTENDE PROSJEKT: Det planlegges 114 boenheter hvorav to høyblokker på åtte etasjer, skriver Berit Brinchmann. Grafikk: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke

SITAT: «Blir dette vedtatt må vi omskrive bysangen fra «ser du havet vester ute» til «ser du blokkene vester ute» når du kommer til Bellevuesvingen.»

Av Berit Brinchmann, Solvang

Til alle brukere av idrettsområdet Haugesund Idrettspark og Haraldsvang, og alle gående, syklende, joggende, gående med barnevogner og med småbarn, hundeluftere, skoleklasser og barnehagenes «gåbusser», som også skal til Djupadalen.

Det er like før en reguleringsplan skal vedtas for «Kvernatunet», og det er i utgangspunktet bra. Området rundt gamle Haugaland Billag på Sørhaug skal utbygges. Dette har vært et ganske rufsete område i svært mange år, og med stor trafikk til og fra (busser, trailere, renovasjonsbiler og biler til bilverkstedet). Nye beboere kan glede seg. Det blir et område med 114 boenheter hvorav 2 høyblokker på 8 etasjer iht. planen. Jeg har forstått at fylkeskommunen anbefalte en reduksjon på 2 etasjer ut i fra trivsel og miljø,, men det er det ikke tatt hensyn til. Blir dette vedtatt må vi omskrive bysangen fra «ser du havet vester ute» til «ser du blokkene vester ute» når du kommer til Bellevuesvingen. Fortetting betyr nødvendigvis ikke å bygge i høyden. Tett og lavt er ellers dagens motto og ellers vedtatt som korrekt byggemåte mht trivsel og miljø.

All trafikk fra dette området samt fra bilverkstedet, som skal ligge igjen, skal ikke bruke fylkesvegen Skjoldavegen. Biltrafikken skal ledes ned på Haakonsvegen, forbi hele idrettsområdet og ut i Skjoldavegen i T-krysset like nord av Solvangen leiligheter.

Det var, og er, stor politisk enighet om å utvikle dette flotte idrettsområdet i tilknytning til Haraldsvangområdet. Nå vil de samme politikerne dirigere all trafikk fra det nye planlagte boligområdet og antakelig fra hele Solvangområdet nord for Skjoldavegen, helt ned til og gjennom dette området. Jeg antar at stor del av trafikken skal østover og vil således passere boligområdet igjen etter å ha kjørt gjennom mange andre boligområder – er dette trafikkreduserende i byen som skal bli en sykkelby?

Begrunnelsen for ikke å bruke Skjoldavegen er iht. det som er fremkommet:

  1. Kostbar løsning for utbygger som ikke vil / ikke kan bekoste sikker utkjørsel til Skjoldavegen – her hvor trafikken har gått i alle år. Enkle tilpasninger kan sikkert gjøres for å forbedre sikkerheten.
  2. Vegvesenet synes dette er så vanskelig at de ikke vil ha trafikk ut i Skjoldavegen. Da er det bedre at kommunen tar belastningen inklusive en rekke kostnader med tiltak i Haakonsvegen for å sikre denne for myke trafikanter.
  3. Haakonsvegen sies det er «fasadefri» – ja på en side. Men det er også Skjoldavegen fra nåværende adkomst og sørover til svingen ved Bohus/Spar. Det området er kommunalt.
  4. Vegvesenet vil rett og slett ikke ha trafikk på Skjoldavegen. Hvor er partiene som snakker om miljø, trivsel og gode oppvekstvilkår?

Gjertrud Kjellesvik (SV) nevnte i et intervju i HA 18.8 at hun var stolt av det flotte idrettsområdet vi har og mange er nok hjertens enig med henne. Stor aktivitet hver eneste dag. Minst 1.5 millioner brukere på årsbasis – og tallet er økende.

Så er spørsmålet – er dette nye vegvalget (bruke Haakonsvegen) blitt et prestisjeprosjekt som skal bankes gjennom for enhver pris? Husk at politikerne er valgt av innbyggerne i byen for å snakke «vår» sak. De kommunalt ansatte er tilsatt for å tjene byen og vi som bor her. Er det blitt slik at det har gått prestisje i saken, og at gode løsninger må vike for å få fred i forhold til presset fra utbygger ? Da er det kanskje noen som bør se seg om etter ny jobb.

I byen vår har vi formannskap, og vi har et bystyre over det. Men, aller øverst sitter innbyggerne ! Det er det viktig å være klar over og huske.

Og til politikerne: Vi er inne i et valgår. Det betyr ikke bare fagre løfter, men faktisk også at man mener noe med løftene. I dette tilfellet er det Plan- og Miljøutvalget som har et spesielt ansvar i saken, deretter bystyret. Politikerne har etter felles innsats skapt dette fantastiske området Haugesund Idrettspark/Haraldsvang. Et flott miljø for absolutt alle typer idrettsutøvere, mosjonister, barn, voksne, ungdom, eldre (jfr overordnet Helseplan – opp av godstolen).

Tar dere så lett på det og sier at «saken er kommet for langt» at dere ikke kan ta en ny og kanskje mer langsiktig vurdering i stedet for «billigste løsning» ? Det vil i så fall være et dårlig håndverk fra dere våre politikere.

Skjoldavegen er for biler, den ligger i en by. Hvis det ikke skal være trafikk ut på den, hva skal den da brukes til ? All trafikk fra området skal likevel ut i Skjoldavegen, men noen hundre meter lengre vest. Hvorfor gjøre det vanskelig for mange når det kan gjøres enkelt?!

Godt valg!