Arkivfoto
Arkivfoto

Nå kan du bestemme selv

Det er nå opp til foreldrene om barna skal få lov til å sykle til skolen, uansett alder og hva skolens regler tilsier.

Det er nok mange som husker skuffelsen som inntraff da man fikk beskjed om at man ikke fikk sykle til skolen, av den enkle grunn at man var for liten. Nå er det ikke lenger skolen som setter regler for hvilken aldersgruppe man må tilhøre, ansvaret er overlatt til foreldrene.

– Det skal ikke lenger være mulig for skolen å nekte barn å sykle til skolen, så lenge foreldrene mener det er trygt. Vi har tillit til at foreldrene selv er de beste til å vurdere dette, sier Høyres Linda Hofstad Helleland, leder av Stortingets transportkomité. 

Regjeringen har endret opplæringsforskriften som til nå har slått fast at skolen er ansvarlig for barnet på skolevei. Det har bidratt til at mange skoler har satt en aldersgrense for når sykkel er tillatt eller simpelthen nektet alle elever å sykle til skolen.

Foreldrerådet for grunnopplæringen er kritiske til de nye reglene, og ønsker primært at både foresatte og skoleledelsen sammen blir enige om retningslinjer som gjelder for alle.

Målet for de nye reglene mener Hollestad er å skape gode sykkelvaner allerede fra barndommen av, og da må det være mulig for barna å velge sykkel til skolen.

Kilde: NTB