illustrasjonsfoto
illustrasjonsfoto

Frykter kompetanseflukt

Daglig leder, Hege Økland, i NCE Maritime CleanTech på Stord frykter viktig kompetanse vil forsvinne når oljenæringen nå må kutte stillinger.

OLJENÆRINGEN: Over 12 000 oljejobber er allerede forsvunnet, og torsdag kom nyheten om at 160 personer må gå fra Wärtsila på Stord. At så mange nå forsvinner ut portene innen petroliumsnæringen bekymrer daglig leder i klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech på Stord, Hege Økland. I et leserinnlegg på næringslivsnettstedet Sysla.no skriver hun at politikerne må komme på banen for å redde kompetansen innen sektoren.

Skal den maritime næringen spille den tiltenkte rollen i det grønne skiftet, må politikerene få øynene opp for nedbemanningen og kompetanseflukten som nå skjer i den maritime leverandørindustrien. Den maritime næringen er av Regjeringen peket ut til å spille en sentral rolle i det grønne skiftet.  Nedbemanning og kompetanseflukt frå leverandørindustrien vil derfor være dramatisk når vår maritime klynge skal lede an med utvikling av ein grønn norsk skipsfart. Politikerene må å ta de rette grepene for å drive fram etterspørselen og et marked for miljøteknologi slik at de grønne løsningene som blir utviklet i leverandørindustrien blir kommersialisert, skriver Økland.

maritm-klynge

LES HELE INNLEGGET HER

Flere av bedriftene i den maritime klyngeorganisasjonen jobber tett med både næring- og forskningsmiljø for å utvikle grønne teknologier. Økland etterlyser større politisk vilje og flere miljøkrav. Hun mener myndighetene bør gjøre sitt for å gjøre grønne teknologier mer konkurransedyktige. Stadige kutt innen oljenæringen fører til at viktig kunnskap går tapt.

– Maritime strategier er blitt  lansert. Nå er tiden inne til å iverksette tiltak som vil gi fart i investeringer og fremme sjøtransport. Vår maritime leverandørindustri har ikke råd til et hvileskjær. Vi har heller ikke råd til å miste verdifull kompetanse og dyktige medarbeidere i denne næringen som skal lede an i det grønne skiftet, skriver Økland.