Screen Shot 2015-08-21 at 16.55.10

Nye Torvastad med farlig gammel skoleveg

Foreldre til elever ved den nyåpnede skolen reagerer på at deler av vegen barna deres må bruke for å komme til skolen er sterkt trafikkert og uten sykkel-gangfelt.

SKOLE: Nå har de satt igang en aksjon langs vegen med skilting hvor de beskriver sin frustrasjon over manglende sikkerhet for barna på skolevegen

Se vår reportasje fra den trafikkfarlige vegen i vinduet over.