Uten-navn-900x444

Ny teknologi kan berge arbeidsplasser på Stord

Oppsigelsen av 160 arbeidere på Wärtsila preget valgdebatten på Stord torsdag kveld. Alle politikerne var positive til å stille krav til næringen om å bygge tilnærmet utslippsfrie skip.

STORD: Hege Økland i NCE Maritime CleanTech går langt i antyde at arbeidsplasser kunne vært berget på Wärtsila.

– Wärtsila sitter med teknologi som muliggjør 0-utslipp fra skip i havn. Men ingen ledere kjøper grønnere teknologi før det blir et krav om det. Politikerne må innføre krav om 0-utslipp og landstrøm. 

Ved Wärtsila bekrefter de at de sitter med ny teknologi markedet ennå ikke etterspør.

– Dersom markedet hadde etterspurt slik teknologi, kunne eventuelt Wärtsila hatt nye oppdrag nå, mener Økland. 

Da politikerpanelet ble møtt med utfordringen fra Økland i går, svarte alle bekreftende på at partiene burde legge press på fylkeskommnene for å dele ut kontrakter til fergeselskap med tilnærmet utslippsfri drift.

– Wärtsila er i verdenstoppen på miljøvennlig teknologi til sjøs. Sett i gang en massiv ombygging av ferjeflåten, sa Jakob Bjelland fra Senterpartiet. 

Da Liv Kari Eskeland, (H) ble utfordret på hvorfor omstillingen etter nedgangen i oljebransejn har tatt så lang tid, svarte hun at regjeringen umiddelbart startet dette arbeidet etter stortingsvalget i 2013.  Hun viste også til at 30 studieplassar  spisset inn mot ingeniørutdannelse i miljøarbeid alt er på plass.

Opposisjonen mente regjeringen hadde kommet alt for seint på banen.

– Nå må fylker og kommuner bruke innkjøpsordninger for å tvinge fram miljøvennlige løsninger, sa Nils Magne Blålid fra SV.