Utenfor valgkamplokalet i Haraldsgata.
Utenfor valgkamplokalet i Haraldsgata.

Vil fortsatt styre utviklingen

På oppløpssiden i behandlingen av nye sentrums- og kommuneplaner har Høyre kommet med en rekke innspill til administrasjonens forslag. Sist ute er ordførerkandidat Jarle Utne-Reitan som vil forenkle planprosessene.
VIL FORENKLE PLANPROSESSER: Jarle Utne-Reitan (H) vil fremme en rekke endringsforslag til kommuneplanen neste uke. Her med bystyrekandidat Siv-Turid Lundal foran valgkampkontoret i Haraldsgata. Foto: FKK

På oppløpssiden i behandlingen av nye sentrums- og kommuneplaner har Høyre kommet med en rekke innspill til administrasjonens forslag. Sist ute er ordførerkandidat Jarle Utne-Reitan som vil forenkle planprosessene.

Utspillet kommer i lys av kommunalminister Jan Tore Sanners (H) høringsforslag til nye regler for å effektivisere alle ledd i planprosesser.

Jarle Utne-Reitan og Siv-Turid Lundal– Det nye forslaget innebærer at det blir langt enklere for kommunene å oppheve planer som ikke lenger er aktuelle fordi de er i strid med overordnet plan, sier Jarle Utne-Reitan (H).

Gjennomsnittlig behandlingstid for en reguleringsplan i Haugesund er 185 dager, mot 330 dager nasjonalt.

– Vi kan være godt fornøyd med den jobben som gjøres i enhet for byutvikling, men selv om Haugesund er en av kommunene i regionen som har kortest saksbehandlingstid på reguleringsplaner, kan vi fortsatt bli flinkere.

– Sanner sier blant annet at hvis en skal øke utnyttingsgraden på en tomt og fortette, så skal det gjøres etter en enklere prosess enn en full reguleringsplan på hvert prosjekt, sånn vi har det i dag.

Vil fjerne lokale særregler

Årsaken til at dette kommer opp nå, er at bystyret om få uker skal vedta ny sentrumsplan og kommuneplan med utgangspunkt i administrasjonens forslag.

Jarle Utne-Reitan og Siv-Turid Lundal– Rådmannen legger opp til veldig stramme rammer på krav til lysforhold, inne- og uteareal, parkering, støy og så videre. Det er mange elementer i sentrumsplanen som tilsier at vi må ha en egen reguleringsplan for ethvert byggeprosjekt i sentrum, sier Utne-Reitan.

– Det kan ikke vi være med på og vi kommer til å fremme en rekke endringsforslag. Det vil kollidere det med regjeringen gjør sentralt, nemlig å forenkle og fornye. Hvis vi skal ha så stramme regler lokalt, så vil vi strupe igjen det som er forenklet.

I et leserinnlegg for to uker siden advarte Arne Førre (H) om å lage for strenge restriksjoner på Raglamyr. Uken etter var partikollega Helge Ytterøy L’orange ute og ville fjerne de fleste lokale særreglene.

Regionalplan hemmer veksten

– Går ikke Førres forslag i motsatt retning av det vi vil med byutviklingen, at veksten skal styres inn mot sentrum?

– Nei, han gjør ikke det. Dette kommer til å bli styrt av fylkets Regionalplan, som er overordnet kommuneplanen. Vi er veldig uenige i mye av det som kommer i Regionalplan, for vi føler det hemmer veksten for Haugesund sin del, sier Utne-Reitan.

Jarle Utne-Reitan og Siv-Turid Lundal– Vi opplever at dette besluttes av fagfolk i Stavanger, så sendes det til fylkestinget for behandling. Og der kan det være vanskelig å få gjennomslag ettersom det er laget en tilsvarende plan for Stavanger og Nord-Jæren for et år siden.

Fremsnakker Raglamyr

– Dere peker på at staten har enklere regelverk kommunen, men noen av de lokale særbestemmelsene er vel nøye gjennomtenkt for å styre byutviklingen i riktig retning?

– Dette er interessant. Hvis staten i liten grad fastsetter disse reguleringene, men så får lokalpolitikerne lov til å gjøre det for å finne den utviklingen de ønsker av sin by, så kan vi velge om vi vil ha fullt frislepp eller styre utviklingen.

– Og Høyre har vel lenge tatt til orde for lokalt selvstyre?

– Ja, og det er klart av vi fortsatt vil være med å styre utviklingen, sier Utne-Reitan, før han irettesetter alle som måtte mene at Raglamyr ikke har vært bra for byutviklingen.

– De som mener at Raglamyr har vært døden for sentrum, tenker litt som i en osteklokke. Hadde ikke Raglamyr kommet der det ligger, så hadde vi fått nøyaktig tilsvarende etablering i Aksdal, på Frakkagjerd, Nordheim eller andre steder.