Befolkningsveksten i storregionen er fortsatt størst i Haugesund. Illustrasjonsbilde fra arkivet.
Befolkningsveksten i storregionen er fortsatt størst i Haugesund. Illustrasjonsbilde fra arkivet.

Positiv vekst i stor-regionen

Vi blir stadig flere haugalendinger og sunnhordlendinger. De ferskeste tallene om befolkningsutviklingen i landet vårt viser at folketallet i vår storregion vokser så og si i samtlige kommuner.

Størst vekst er det i Haugesund med 200 nye hoder. Det er kun tilbakegang i kommunene på Indre Haugalandet, og den er beskjeden. Folketallet i Suldal ved halvårsskiftet gikk tilbake med én person, i Sauda med 29 personer og i Vindafjord med åtte personer. Veksten er størst ute ved kysten. Ut over tallene fra Haugesund, vokser Tysvær med 108 personer, Sveio med 95 personer, Karmøy med 66, Stord med 48 og Bømlo med 41 personer.

I landet under ett øket folketallet i 2. kvartal til nær 5 189 400 bosatte 1. juli. Nettoinnvandringen fra utlandet minket med nær 1 100 i høve til same kvartal i fjor. Nettoinnvandring på grunn av arbeid minkar, men øker fra land med konflikter.

Folketilveksten på 12 400 er 900 lavere enn i 2. kvartal 2014, og den laveste veksten i andre kvartal sidan 2006. Den henger sammen med høyere utvandring. Omtrent 30 prosent av de registrerte utvandringene har si årsak i en pågående opprydding i det sentrale folkeregisteret som utregistrerer personar som har flyttet fra landet uten å melde fra til folkeregisteret.

I forhold til folketallet hadde Oslo, Rogaland og Hordaland det største fødselsoverskuddet.

Tallene for kommunene pr 1. juli for kommunene i vår storregion ser slik ut:
(vekst i parantes)

Haugesund 36.738 (200)
Suldal 3891 ( -1)
Sauda 4727 ( -29)
Bokn 865 (-)
Tysvær 10.965 (108)
Karmøy 42.128 (66)
Utsira 211 (5)
Vindafjord 8757 (-8)
Etne 4122 (19)
Sveio 5.694 (95)
Bømlo 11. 802 (41)
Stord 18.733 (48)
Kvinnherad 13.254 (20)

(kilde: SSB)