SMARTE VALG: Inger Rossebø satt fokus på hverdagsøkonomi og smarte valg ungdommen bør tenke over i fremtiden.
SMARTE VALG: Inger Rossebø satt fokus på hverdagsøkonomi og smarte valg ungdommen bør tenke over i fremtiden.

Hele bygda med på åpningen

Fullt hus på Torvastad i dag da både skole, kultursenter og arena ble åpnet og over 300 elever ble ønsket velkommen til første skoledag.

TORVASTAD:  Bygdefolket sjøl engasjerte seg sterkt for å få en ny samlokalisert skole av det som dengang var Hauge og Håland barneskoler. Både fakkeltog og folkemøter ble arrangert.

Skole og kultursenteret ble så endelig vedtatt bygget i 2009.

Første spadestikk ble tatt 27. november i 2013 av ordfører Aase Simonsen som i dag også kunne klippe over snora og erklære skolen for åpnet.