Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen. Foto: Arkiv
Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen. Foto: Arkiv

Foreslår ny organisering av Haugesund kommune

Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen har nå fremmet forslag om ny administrativ organisering av Haugesund kommune på overordnet nivå. Hovedtrekkene i forslaget til ny organisering er at kommunen deles inn i fire tjenesteområder. Hver av disse skal ledes av en kommunaldirektør.

I forslaget som skal behandles i formannsskapet onsdag i kommende uke, legger rådmannen legger vekt på at den administrative ledelsen av kommunen skal bygge på fag- og økonomiansvar på alle nivå, og at rapporteringslinjene skal være korte og effektive.

-Rådmannen vil påpeke at dette ikke er en organisasjonsendring for endringens skyld, men ett ledd i en organisasjonsutvikling som har som mål å sette kommunen i stand til å møte de utfordringene som kommer framover mot 2020. Ut av Robek-lista med økonomisk handlefrihet er det overordnede mål. Det er ikke en statisk organisasjon en søker å legge opp til, men en organisasjon som er levende i den forstand at en skal kunne gjøre endringer og forbedringer som en kontinuerlig prosess, skriver Thorbjørnsen i begrunnelsen overfor formannskap og bystyre.

Fullmakter

Rådmannen ber om nødvendige fullmakter av Bystyret for å være tett på utviklingen, og ha mulighet til å endre der det er behov for det. Han vil bruke høsten 2015 til å gjennomføre en prosess i samarbeid med berørte parter og organisasjonene, for å optimalisere tjenesteområdene. Den videre organiseringen av tjenesteområdene fastsettes av rådmannen slik det er lagt opp til i Delegeringsreglementet.

Tolv år siden sist

Sist Haugesund kommune gjennomførte en omfattende omorganisering i 2003. Kommunen gikk den gang over fra en sektormodell til en ren 2-nivå-modell for kommunal organisering.
De siste årene politisk og administrativ ledelse hatt denne modellen oppe til vurdering og det var etter alt å dømme full enighet om at det nå var tid for å vurdere kommunens administrative organisering på nytt.