Helse Fonna arbeider stadig med å redusere antallet korridorpasienter. Foto: Ine Førland
Helse Fonna arbeider stadig med å redusere antallet korridorpasienter. Foto: Ine Førland

1 av 100 sykehusdøgn i korridor

Helse Fonna har fortløpende fokus på antall korridorpasienter. Direktør for kirurgisk og medisinsk klinikk, Berit Haaland sier til TV Haugaland at de stadig jobber med å redusere antallet og at tiltakene er virkningsfulle.

HAUGESUND: Tirsdag denne uken kunne Aftenposten fortelle at tusenvis av pasienter på norske sykehus blir korridorpasienter. Den anbefalte beleggsprosenten ved sykehusene mente helseminister Bent Høie at lå på 85%, Helse Fonna lå på hele 88% på statistikken til SSB.

– Vi jobber stadig med å redusere antallet korridorpasienter i Helse Fonna, forteller direktør for kirurgisk og medisinsk klinikk, Berit Haaland til TV Haugaland. Hun oppgir at ca 1 av 100 sykehusdøgn er på korridor, og at tallet har gått ned fra april til juli.

I løpet av 7000 sengedøgn opplevde 85 pasienter å bli lagt på korridor en eller flere netter.

Flest på ortopedisk
Sykehusgruppene med flest korridorpasienter finner vi på de indremedisinske postene. Haaland forteller at ortopedisk avdeling på kirurgisk klinikk har ofte det høyeste prosentbelegget. De ser også stor forskjell både på årstidene og ukedagene. Det er gjerne flere innlagte mandag til torsdag, enn i helgene. Januar, februar og mars er måneder preget av mye is og snø, dette gir mange fallulykker og gir flere innleggelser enn om sommeren.

Satt i gang tiltak
70% av alle pasienter som kommer inn trenger øyeblikkelig hjelp. Det er derfor viktig at Haugesund sykehus har kapasitet til å ta i mot disse og at det finnes ledige senger dersom det skulle oppstå kriser. Haaland opplyser at de prøver å flytte korridorpasientene over på avdelinger der det er mer kapasitet og at de på den måten reduserer antallet.

Helse Fonna har satt i gang flere tiltak for å redusere antallet. De prøver å behandle flere pasienter på poliklinikken i stedet for at de blir innlagt og de utfører stadig flere operasjoner på dagkirurgisk hvor pasienten møter samme dag som operasjonen. De jobber også med å bli mer effektive på utredning og behandling.

Vil ligge på korridor
Berit Haaland forteller at pasientene det gjelder opplever dette veldig forskjellig. Noen ber selv om å ligge på korridor da de synes det blir både ubehagelig og trangt å ligge på firemannsrom. Likevel prøver de helst å unngå dette så mye som mulig, og skal plassere sengene slik at frie rømningsveier er sikret. Hun avslutter med at de aller fleste ikke synes noe om å bli lagt på korridor.

Av: Ine Førland