FULL ENIGHET OM SATSING PÅ LÆRLINGER: Fra venstre: NHO's regiondirektør Halvard Ween, malermester Sjur Risanger, Jarle Utne Reitan, May Brit Vihovde, Marit Brathole,Svein Erik Indbjo, Tor Inge Eidesen, Arne Sjursen (bakerst), Gjertrud Kjellesvik, Arne Christian Mohn og Risanger-lærlingene Lene Ristesund og Anel Hopovac.
FULL ENIGHET OM SATSING PÅ LÆRLINGER: Fra venstre: NHO's regiondirektør Halvard Ween, malermester Sjur Risanger, Jarle Utne Reitan, May Brit Vihovde, Marit Brathole,Svein Erik Indbjo, Tor Inge Eidesen, Arne Sjursen (bakerst), Gjertrud Kjellesvik, Arne Christian Mohn og Risanger-lærlingene Lene Ristesund og Anel Hopovac.

-Nå må det satses på flere lærlingeplasser!

Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning; Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. Nå aksjonerer NHO Rogaland over hele fylket for å presse fram flere lærlingeplasser. Onsdag var NHO-ledelsen i nordfylket for å få lokalpolitikerne med seg.

Bakgrunnen for aksjonen er at det i dag er ulik praksis i mange av landets kommuner og fylkeskommuner knyttet til lærlingeklausul i kontraktene med bedrifter som utfører oppdrag for dem.

-Dett er en sak som er viktig for mange bedrifter som har lærlinger. Det må lønne seg å være lærebedrift, sa malermester Sjur Risanger i Risanger & Sønn på Lysskar i Haugesund. Han er daglig leder i en av bedriftene som onsdag ble besøkt på NHO-runden i nordfylket. Han er bekymret for den økende mangelen på lærlingeplasser for ungdom. Mange godkjente lærebedrifter unnlater å ta inn lærlinger i tøffere tider og undergraver derfor sin egen framtid.

En trussel mot modellen

Alle skrev under på at de skal arbeide for en stram lærlingeklausul i Haugesund kommune. Her er det May Brit Vihovde som setter navnetrekket sitt på dokumentet.

Alle skrev under på at de skal arbeide for en stram lærlingeklausul i Haugesund kommune. Her er det May Brit Vihovde som setter navnetrekket sitt på dokumentet.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Halvard Ween, fulgte opp:
-For å rekruttere flere elever til yrkesfagene, og for få flere gjennom hele løpet, må arbeidslivet tilby flere læreplasser til ungdom. Mangel på læreplasser er en trussel mot lærlingemodellen, som er et spleiselag for utdanning mellom skoleeier og arbeidslivet.

I løpet av tre dager denne uken skal NHO Rogaland møte listetopper fra de ulike kommunene og fylkeskommunen. Kampanjen startet på Karmøy onsdag og ender i Stavanger 21. august. Under møtene med politikerne samler Ween & Co inn underskrifter på en budstikke hvor hver enkelt av dem forplikter seg på å arbeide for at kommunen har en slik lærlingklausul og at den følges opp. De signerte budstikkene skal overleveres kommunalminister Jan Tore Sanner i forbindelse med NHOs Småtinget 24. – 25. august. I nordfylket startet NHO-ledelsen dagen på Karmøy Rådhus før turen gikk videre til Risanger & Sønn i Haugesund og Førre Trevare i Tysvær.

Alle partier var der

NHO-rådgiver  Tormod Andreassen med den ferdig signerte erklæringen som skal inn i budstikken til kommunalministeren.

NHO-rådgiver Tormod Andreassen med den ferdig signerte erklæringen som skal inn i budstikken til kommunalministeren.

Hos Risanger & Sønn stilte samtlige frontpersoner for de politiske partiene opp for å undertegne budstikken. Her var ingen tvil om berettigelsen av aksjonen.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Arne Christian Mohn, sier til TV Haugaland at Haugesund kommune er godt i gang med arbeidet med å innføre en skjerpet praksis i sin innkjøpspolitikk. Mohn hadde en interpellasjon i bystyret i vår om innføring av den såkalte «Skiensmodellen» og det var bred politisk enighet om å gå tøffere til verks. NHO-aksjonen samsvarer godt med hvor politikerne i Haugesund vil legge listen.

Gleder seg

Lene Ristesund skal ta fagbrevet om en måned og gleder seg til fortsettelsen.

Lene Ristesund skal ta fagbrevet om en måned og gleder seg til fortsettelsen.

Med på seansen hos Risanger onsdag var Lene Ristesund (23) og Anel Hopovac (20). Hun er nå ferdig med læretiden som overflatetekniker, mens han starter opp i disse dager. Lene er seint ute i forhold til et normalløp fordi hun etter skolen tok to pauseår i arbeidslivet før hun fikk lærlingeplass hos Risanger. Om en måned skal hun ta fagbrevet og hun gleder seg.
-Dette er et yrke der jeg får bruke kroppen, hendene og hodet hver dag. Dessuten ser jeg hele tiden konkrete resultater av mitt eget arbeid, sier hun og håper på at NHO-aksjonen gir resultater. Også innen hennes fag er mangelen på lærlingeplasser stor.