GLEDER SEG: Leder i Idrettsrådet, Ole Kristian Halvorsen, er en av dem som har engasjert seg sterkest i saken.
GLEDER SEG: Leder i Idrettsrådet, Ole Kristian Halvorsen, er en av dem som har engasjert seg sterkest i saken.

Nå blir trafikksikkerheten bedre

I mai ba Plan- og miljøutvalget, med SV i spissen, om en revidert reguleringsplan før de kritikkverdige trafikkforholdene i Idrettsparken kunne utbedres. Men det gidder ikke Trafikksikkerhetsutvalget ta hensyn til og iverksetter arbeidet.
HASTESAK: Svein Abrahamsen (V) er svært tilfreds med at Trafikksikkerhetsutvalget har bestemt å gjennomføre administrasjonen forslag. Foto: Frank Krogh Kongshavn

I mai ba Plan- og miljøutvalget, med SV i spissen, om en revidert reguleringsplan før de kritikkverdige trafikkforholdene i Idrettsparken kunne utbedres. Men det gidder ikke Trafikksikkerhetsutvalget ta hensyn til og iverksetter arbeidet.

Dette ble avgjort på et møte i Trafikksikkerhetsutvalget (TS) allerede 17. juni, men foreløpig er det få som kjenner til vedtaket. Leder i idrettsrådet, Ole Kristian Halvorsen, er en av dem som har vært tydeligst på at trafikksituasjonen i Idrettsparken må få en snarlig løsning. Han blir svært glad når Haugesundnytt forteller at kommunen kan iverksette arbeidet som planlagt.

GLEDER SEG: Leder i Idrettsrådet, Ole Kristian Halvorsen, er en av dem som har engasjert seg sterkest i saken.

GLEDER SEG: Leder i Idrettsrådet, Ole Kristian Halvorsen, er en av dem som har engasjert seg sterkest i saken.

– Dette er en nyhet jeg ikke har fått med meg, men det er i så fall svært positivt av det skjer noe. Vi har hatt denne saken på agendaen i snart fire år, men det har blitt en kasteball i systemet. Dette er veldig gledelig og jeg ser frem til å orientere Idrettsrådet, sier Halvorsen.

Han mener trafikksikkerheten har vært verst på høst- og vinterstid, og håper pullerter er på plass så raskt som mulig.

– De som har overholdt reglene og sluppet av ungene i den provisoriske rundkjøringen mellom Haraldshallen og Haraldsvang skole, har faktisk utsatt dem for fare når de springer inn mot for eksempel Turnhallen, for det er andre som driver og kjører der. Det er det vi har vært redde for.

Et konkret forslag

Trafikksituasjonen har også vært tilbakevendende tema i Kultur- og idrettsstyret. Der sitter blant andre Venstres Svein Abrahamsen, som har fulgt nøye med på utviklingen. Han er svært glad at Plan- og miljøutvalgets ønske om revidert reguleringsplan (se faktaboks nederst) ikke ble tatt til følge.

– Jeg var overrasket over SV sitt initiativ i planutvalget før ferien for å stille alle tiltakene i bero. Venstre var uenig i dette initiativet, som kom opp under «eventuelt» og uten saksutredning. Det kunne ha betydd en flere års utsetting av å få gjort noe, sier Abrahamsen, som også ønsker fortgang i det videre arbeidet.

– Det er på høy tid at noe blir gjort, slik at det blir trygt for barn og unge å ferdes til fots og på sykkel i Idrettsparken. Dette er noe vi lenge har etterlyst i kultur- og idrettsstyret.

Jeg ble glad da administrasjonen kom med et konkret forslag om en rekke tiltak for å bedre trafikksikkerheten, og nå ser de endelig ut til å kunne gjennomføres, sier han.

Når pullertene skal installeres er fortsatt uvisst.

– Etter det jeg har forstått vil planutvalget og formannskapet bli orientert om trafikksikkerhetsutvalget sitt initiativ i løpet av august. Jeg håper det får bred støtte der, da det haster, proklamerer Abrahamsen.

– En flopp hele greia

Dette er ikke første gang et vedtak i Plan- og miljøutvalget blir gjort om til en innstilling. I vår skjedde det samme da de innvilget fem års dispensasjon fra reguleringsplanen på Indre kai i forbindelse med de mye omtalte glassfasadene til Inventum. Også den gang ble saken tatt opp under «eventuelt».

– Jeg tar det for gitt med at TS har undersøkt dette og går ut fra at det er i orden. Det sitter også medlemmer fra Plan- og miljøutvalget i TS, og de har nok kontroll på dette, sier Abrahamsen.

En av dem som sitter i begge organ, er SVs Jarle Stunes, som også fremmet forslaget.

– Jeg bøyer meg for det vi har fått beskjed om. Planutvalget hadde egentlig ikke kompetanse til å si at vi skulle starte en utredning. Jeg har konstatert at det var en flopp hele greia, sier han, og legger til at utgangspunktet for planutvalgets vedtaket var at trafikksikkerheten kunne ivaretas på en annen måte.

– Målet var å bruke de arealene som er mulig til parkering og kanskje få en vei fra Gymnasbane 4, som er midlertidig parkeringsplass, opp til DeepOcean Arena. Da kunne folk ha kjørt opp dit og satt av unger, for så å kjøre ned og parkere, uten at det oppsto farlige situasjoner, forklarer Stunes

– En har klart å skape et inntrykk av at syklister og bilister oppfører seg så håpløst dårlig akkurat når de er i Idrettsparken. Vi har jo andre plasser i byen der vi ikke på langt nær tenker å iverksette sånne tiltak.

Dette er fakta i saken:

  • Idrettsrådet med flere har i snart fire år prøvd å gjøre noe med den trafikkfarlige situasjonen i Idrettsparken.
  • Det mest utsatte punktet er ved «innkjøring forbudt»-skiltet der veien går inn til DeepOcean Arena og Turnhallen.
  • Den 19. mars besluttet TS at administrasjonen skulle lage et forslag til hva som kan gjøres for å utbedre trafikksituasjonen, samt undersøke behovet for omregulering.
  • Til det svarte administrasjonen med en grundig gjennomgang av saken og foreslo blant annet at det skal installeres heve- og senkepullerter i innkjøringen.
  • Innen den tid hadde Plan- og miljøutvalget bedt om en orientering i saken, som de fikk på et møte 5. mai.
  • Under «eventuelt» på samme møte foreslo Jarle Stunes (SV) at det måtte utarbeides en revidert reguleringsplan for hele området før det ble gjort tiltak. Noe som ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.
  • TS behandler saken påny 17. juni. De konkluderer med at vedtaket i plan og miljøutvalget skal anses som et innspill. Begrunnelsen er at det ble fattet under «eventuelt».
  • TS vedtar også at det ikke er behov for ny behandling i Plan- og miljøutvalget.