Frank Krogh Kongshavn_profilbilde

Konkrete tiltak

LEDER: «Det er verdt å reflektere over hvorfor det skulle ta så mange år.»

SITAT: «Det er verdt å reflektere over hvorfor det skulle ta så mange år.»

De aller fleste av oss er enige i at barns sikkerhet skal prioriteres høyt. I så måte er det svært gledelig å kunne rapportere at de farlige trafikkforholdene i Idrettsparken vil få en snarlig løsning. Samtidig er det verdt å reflektere over hvorfor det skulle ta så mange år før konkrete tiltak kom på bordet.

Leder i Haugesund Idrettsråd, Ole Kristian Halvorsen, forteller at de har jobbet for å utbedre trafikksikkerheten i Idrettsparken i snart fire år. Det høres fryktelig lenge ut med tanke på hva som står på spill.

Som de fleste antagelig har fått med seg i løpet av disse årene, er det området mellom Haraldshallen, DeepOcean Arena og Haraldsvang ungdomskole som er mest utsatt. Det står riktignok et «innkjøring forbudt»-skilt der, men det har lenge vært opplest og vedtatt at dette ikke respekteres. Flere aktører har kommunisert det presserende behovet for å ta grep før det er for seint, men saken ble bare flyttet frem og tilbake i det byråkratiske systemet uten at noe skjedde.

Dette skyldes kanskje at både Idretts- og kulturutvalget, Plan- og miljøutvalget, Trafikksikkerhetsutvalget (TS), og sikkert enda flere, ønsket å ha en finger med i spillet, slik at det ble uklart hvem som hadde beslutningsmyndighet. Eller kanskje det er et grimt eksempel på hva det faktisk innebærer å leve med et kommunalt underskudd på vel 150 millioner. En må i hvert fall kunne stille spørsmålet.

Da TS i mars fattet et vedtak om å utarbeide et løsningsforslag, så det omsider ut til ordne seg. Men før administrasjonen fikk utredet saken og laget forslaget, svarte plutselig Plan- og miljøutvalget med å be om en ny reguleringsplan for hele området før tiltak kunne iverksettes. Noe som kunne bety at det ville ta flere år å utbedre trafikksikkerheten.

Vi kan bare prise oss lykkelige over at TS på et nytt møte den 17. juni overprøvde dette vedtaket og anså det som en innstilling i stedet. Dermed kunne de på ny gi rådmannen fullmakt til å følge opp planene som foreligger.

Det er også befriende å høre Jarle Stunes (SV), som fremmet forslaget i Plan- og miljøutvalget, innrømme at de ikke hadde kompetansen til å be om ny utredning; for det første er det sjelden en hører politikere si de har gjort en feil, noensinne; for det andre kan det være en påminnelse for alle kommunepolitikere om at det er lurt å sjekke grunnlaget for å fatte et vedtak, samt hvilke ringvirkninger det vil få.

Til slutt vil vi takke Ole Kristian Halvorsen og andre ildsjeler som har nektet å gi seg i denne saken. Dere har sørget for at utallige foreldre snart kan sende barna sine på aktiviteter i Idrettsparken uten å bekymre seg for trafikksituasjonen. Det står det stor respekt av.