Foto: Haugesund Teater
Foto: Haugesund Teater

Flere kulturkroner til eldre på Haugalandet

-Det er positivt at staten øker bevilgningen til tiltak for eldre som av en eller annen grunn ikke får nytte det generelle kulturtilbudet, sier Margareth Alendal i Haugesund kultur- og festivalutvikling til TV Haugaland. Rogaland fylkeskommune skal nå fordele over 700.000 kroner mer til «Den kulturelle spaserstokken» for 2016 enn hva som var tilfellet for inneværende år.
Margareth Alendal - koordinator for Den kulturelle Spaserstokken i Haugesund kommune. Foto: Sigurd Hetland

Margareth Alendal – koordinator for Den kulturelle Spaserstokken i Haugesund kommune. Foto: Sigurd Hetland

Hovedmålsettingen for denne statlige tilskuddsordningen er å utvikle gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt, med mangfoldige sjangre og -uttrykk. Margareth Alendal mener at Haugesund og de andre kommunene på Haugalandet har fått mye ut av pengene så lenge ordningen har eksistert. Det er spredd mye glede og mange gode opplevelser blant eldre som har begrenset bevegelsesmulighet. Hun likte dårlig at den nye regjeringen kuttet i bevilgningen fra 2014 til 2015 med nærmere hundre tusen kroner for Haugesund kommunes vedkommende. Også kommunen kuttet i sin egeninnsats. Vi vet også at hun var meget fortørnet da regjeringen i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2015 foreslo hele ordningen fjernet – og desto gladere da budsjettforliket på Stortinget seinere på høsten førte til at ordningen ble videreført – og med økt ramme.

-Vi er ikke helt tilbake til gammelt støttenivå, men et godt stykke på vei. Dette er bra, sier Margareth Alendal til TVH. I år gjennomfører hun og samarbeidspartnerne ca 160 konserter og arrangementer på byens eldreinstitusjoner.

70 år pluss

Pengene fordeles til kommunene gjennom fylkeskommunene. For Rogalands vedkommende passerer saken Regional- og kulturutvalget den 27. august. I sakspapirene kan fylkeskultursjef Rune Thele summere opp at potten som skal fordeles har økt fra 2.022.000 i år til 2.762.000 neste år. Noen midler brukes til å administrere ordningen. Alle kommunene får et grunntilskudd på 10.000 kroner og ellers fordeles pengene etter hvor mange innbyggere over 70 år den enkelte kommune hadde pr 1. januar i år.

Fordelingen

Med denne nøkkelen i bunn kan kommunene i Nord-Rogaland bruke følgende penger på Den kulturelle spaserstokken i 2016: (2015-pengene i parentes):

Haugesund 211.993 (172.122)
Suldal 36.602 (32.512)
Sauda 48.772 (41.766)
Bokn 16.462 (- *)
Tysvær 64.335 (52.444)
Karmøy 241.234 (193.300)
Utsira 11.616 (11.023)
Vindafjord 65.951 (55.914)

*) Bokn fikk ikke tilskudd i fjor pga manglende plan

Forutsetningen fra fylkeskommunens side er at kommunene må sende inn en plan for bruk av midleneinnen 15. november. Fylkeskommunen må godkjenne planene innen 15. desember.