Wärtsilä: 30 må gå på Fitjar

Svikten i offshore-markedet førte til at Wärtsilä-konsernet midtveis i juli varslet at de planla å kutte bemanningen med totalt 600 globalt.

Sist fredag ble det klart at kuttene også rammer skipsdesign-virksomheten på Fitjar. De ansatte ble orientert om at bemanningen på selskapets kontor her blir redusert med 30 stillinger. Det vil etter nedbemanningen bli igjen rundt 45 ansatte  på Wärtsilä Ship Design sitt kontor på Fitjar. Rundt tjue ansatte  på kontoret på Fitjar har vært permittert en stund.