FOTO: Ole Alexander Saue.
FOTO: Ole Alexander Saue.

Sjå dei flotte bileta frå havnedagskonvoien

TV Haugaland vart invitert med på ein rekonstruksjon av den første båten som reiste frå Noreg til Amerika.

HAVNEDAGANE: Torsdag vart Havnedagane i Haugesund starta med flotte veteranfartøy som samlast i Krossen mellom Risøy og Bakarøy som gjekk i konvoi gjennom Smedasundet, anført av Romsa Kystlag.

Les òg: Storsjarmør gleder seg til Havnedagene.

Fast mannskap på «Restauration», Tor Eystein Hovda, er førstemannsreis til Havnedagane, og frydar seg stort over dei flotte båtane han ferdast rundt.

– Heilt utruleg mykje flott som dukkar opp her, seier Hovda.

Sjå videoinnslag i vindauget over.