Bilde av byggeleder Cato Severinsen (t.v) og prosjektleder Asbjørn Opedal. Foto: Bjørn Egil Gilje/Statens vegvesen
Bilde av byggeleder Cato Severinsen (t.v) og prosjektleder Asbjørn Opedal. Foto: Bjørn Egil Gilje/Statens vegvesen

E134 Skjoldavik-Solheim

Mandag åpner strekningen Skjoldavik-Solheim på E134 for normal trafikk.

E134: Etter to år med anleggsarbeid åpner den 2,8 kilometer lange strekningen mellom Skjoldavik og Solheim for normal trafikk.

Trafikkomleggingen fører til redusert framkomst i noen uker. Gjennomgangstrafikken blir lagt til den nye vegen. Det er fortsatt arbeid på veianlegget, så farten er redusert, opplyser prosjektleder Asbjørn Opedal i Statens vegvesen.

Den nye strekningen har kostet i underkant av 400 millioner kroner. Foruten ny veitrassè med midtdeler inngår også to tunneler; Vikanestunnelen er 360 meter og Eggjatunnelen som er rundt 320 meter lang.

– Også i Skjold blir det endringer i kjøremønsteret. De som skal til blant annet Skjold kirke, skolen, Skjold Arena, Vikaneset og Esso skal kjøre til toplanskrysset og ta opp mot Skjold. Omkjøringen vil bli skiltet, heter det i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

Også den lokal veien mellom Skjold kirke og Skjoldavik blir stengt til Dalabrua opner til høsten. De som skal kjøre fylkesveg 513 til Skjoldastraumen/Nedstrand skal ta av i et midlertidig T-kryss på Solheim.

E134 Skjoldavik-Solheim er finansiert gjennom Haugalandspakken.

Den offisielle åpningen av veganlegget er planlagt 17. november.