Sjøfarts dir

Danskene bruker Haugesund som eksempel

Danskene ser til Haugesund når de nå vurdere å flytte statlige arbeidsplasser ut av København.

HAUGESUND: Denne uken var tv-kanalen Dansk Radio i Haugesund for å høre mer om Haugesund sine erfaringer etter at Sjøfartsdirektoratet ble flyttet til Haugesund i 2006. 230 stillinger ble da flyttet fra Oslo til Haugesund.

– Jeg er fantastisk glad for at vi har disse arbeidsplassene og jeg har tidligere uttalt at dette er en av de kjekkeste og viktigste jobbene jeg har fått være med på som politiker, sier ordfører Petter Steen jr. til TV-kanalen.

Det er Dansk Folkeparti som ønsker at rundt 6000 danske statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av hovedstaden. Forslaget møter motbør fra de andre politiske partiene i Danmark, som mener flyttingen vil koste for mange penger.

Beregninger som ble gjort etter flyttingen av de statlige arbeidsplassene i Norge viser at det kostet rundt 1 million kroner per arbeidsplass da de ble flyttet i 2006. En flytting vil derfor koste danskene rundt 6 milliarder kroner. Steen sier til kanalen at han likevel er overbevist om at det var en rett avgjørelse.

– Man får et offiselt stempel fra myndighetene på at Haugesund er Norges maritime hovedstad. Det betyr mye for stoltheten og markedsføringen av byen sier Petter Steen jr.

Se innslaget på Dansk Radio her