Senterpartiets Tor Inge Eidesen.
Senterpartiets Tor Inge Eidesen.

Vil inn i bystyret etter åtte år

Det er åtte år siden Haugesund Senterparti sist hadde en representant i bystyret. Det har toppkandidat Tor Inge Eidesen tenkt å gjøre noe med.
VIL INN: Toppkandidat Tor Inge Eidesen vil ha Senterpartiet tilbake i bystyret og håper flere vil se på partiet som et reelt alternativ. Foto: Paul André Sommerfeldt.

Det er åtte år siden Haugesund Senterparti sist hadde en representant i bystyret. Det har toppkandidat Tor Inge Eidesen tenkt å gjøre noe med.

Denne uken startet Haugesund Senterparti årets valgkamp i forbindelse med at stortingsrepresentant Geir Pollestad var på tre dagers omreise i Rogaland. Kick-offen ble i god Senterparti-ånd lagt til Nordbygdene grendahus nord for Haugesund, for å vise Rogalands listetopp at byen også har attraktive områder utenfor sentrum. Leder og toppkandidat for Senterpartiet i Haugesund, Tor Inge Eidesen, benyttet også anledningen til å lansere en nytt forslag for hvordan Haugesund kommune kan styrke innsatsen overfor velforeninger og nærmiljø i byen.

– Et reelt alternativ
Ved forrige kommunevalg var partiet kun få stemmer unna en plass i bystyret med en total oppslutning på 1,1 %. Nå vil Eidesen inn i bystyret for å vise at Senterpartiet kan være et reelt alternativ.

– Vi har en politikk for hele kommunen, og vi kan bety en forskjell selv om vi ikke nødvendigvis blir et stort parti i første omgang. Jeg er en person som setter meg godt inn i ting, og vil fronte saker som skaper politisk debatt, sier Eidesen.

– Hvordan vil du beskrive Senterpartiets posisjon blant velgerne i Haugesund?

– Vi står svakt, og har hatt altfor dårlig oppslutning de siste årene.  Det tror jeg skyldes at vi ikke har blitt lagt merke til og at folk ikke har oppfattet oss som et reelt alternativ i valget. Det akter jeg å snu.

STARTER VALGKAMPEN: f.v. Geir Pollestad, Ingve Berntsen, Arne Bergsvåg, Tor Inge Eidesen, Sofie M. Selvikvåg, Bjørn Kalland og Tine Osmundsen. De to sistnevnte fra Nordbygdene ungdomslag.

STARTET VALGKAMPEN: f.v. Geir Pollestad, Ingve Berntsen, Arne Bergsvåg, Tor Inge Eidesen, Sofie M. Selvikvåg, Bjørn Kalland og Tine Osmundsen. De to sistnevnte fra Nordbygdene ungdomslag.

– Hva kan du si om kjønnsbalansen i partiet?

– Vi har forholdsvis mange kandidater, med en overvekt av menn. Men blant de aktive kandidatene som står øverst på lista, har vi en jevn kjønnsbalanse på 50 prosent med to av hvert kjønn.

– I forbindelse med valgkampåpningen lanserte dere en ny strategi for velforeningene i Haugesund hvor dere lover flere målretta tiltak. Hva betyr det?

– Det handler om en prioritering av den jobben som park- og friluftsseksjonen i grunn allerede gjør. Men det går an å snu ressursene mot de behov som er ønsket rundt om i velforeningene og lage en ønskeliste. Som konkret betyr at den lekeplassen som trenger en opprusting for å bli mer attraktiv, kan gjøres noe med for å tas i bruk. Et tilleggsmoment er å invitere til dugnadsinnsats slik at velforeningene selv stiller opp og bidrar med å holde ved like.

– Svært viktig

Stortingsrepresentant Geir Pollestad understreket viktigheten av at Senterpartiet igjen stemmes inn i Haugesunds bystyre.

– For oss er det svært viktig at Senterpartiet får en representant eller to inn i bystyret i Haugesund. Det har vært et svart hull at vi ikke har hatt det, sa Pollestad før ferden gikk videre til Utsira.