Rogfast-Bokn.-Mot-tunnnelen-ved-Laupland

Rogaland satser på tunnelberedskap

Rogaland fylkeskommune satser på at fylket vårt skal få et av landets tyngste faglige miljøer når det gjelder tunnelberedskap.

Tirsdag fikk vi nok en tunnelbrann i landet vårt da en svenskregistrert buss begynte å brenne inne i den drøyt én mil lange Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane. De aller fleste passasjerende ble reddet ut takket være snarrådig innsats av en lokal hoteleier med stor varebil. Ulykken illustrerte nok en gang hvilke store utfordringer norske veg- og sikkerhetsmyndigheter står overfor. Bare i Vegvesenets region vest er det over hundre tunneller som er oppgradert eller som skal rustes opp til ny sikkerhetsstandard.

LES OGSÅ: – Et marerittscenario

Kartlegger behov

I mellomtiden skjer det interessante ting på andre arenaer nær oss.

Ove Njå, professor ved UiS, har blitt engasjert av Rogaland fylkeskommune og VRI Rogaland til å jobbe med satsingen på tunnelsikkerhet. Foto: RFK

Ove Njå, professor ved UiS, har blitt engasjert av Rogaland fylkeskommune og VRI Rogaland til å jobbe med satsingen på tunnelsikkerhet. Foto: RFK

Rogaland fylkeskommune leder det regionale arbeidet med tunnelsikkerhet. Arbeidet er finansiert av midler fra VRI Rogaland (Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon). VRI har satt seg som mål å bidra til etablering av en klynge innenfor tunnelberedskap innen 2016.

Aktiviteter i prosjektet skal blant annet være kompetansemegling, innovasjonsdialog, klyngeutvikling, rekruttering av doktorgradsstipendiater, utvikling av søknader til Horizon 2020 og andre aktiviteter som vil være med og støtte opp om SASIRO og satsingen på tunnelsikkerhet.