Foto: NHO Rogaland
Foto: NHO Rogaland

«Politikere som evner og tør?»

NHO direktør i Rogaland, Hallvard Ween, har tegnet nytt kommunekart og mener politikerne må tørre mer i kommunesammenslåingsdebatten.

Kronikk av Hallvard Ween, Direktør i NHO Rogaland

MENINGER: Valget 14. september er avgjørende for hvordan Rogaland skal se ut. Ikke bare kommende år, men for de neste femti. Vi må velge personer for fremtiden. Historien forteller oss at lokalvalget ofte handler mer om kandidatenes egenskaper enn partitilhørighet.

NHO Rogaland mener at våre 26 kommuner skal bli til seks; Dalane, Jæren, Nord Jæren, Ryfylke, Haugalandet og Indre Haugalandet.

Flere vil oppleve dette som dramatisk, selv om samfunnet rundt oss har endret seg til det ugjenkjennelige siden forrige gang kommunekartet ble endret i 1965. Det er vel da ikke spesielt radikalt å legge til grunn, at de kommende femti årene vil vise en enda sterkere endring.

Rogaland skal også fremover hevde seg i konkurransen, nasjonalt og globalt. Da er vi avhengig av politikere som tør, vil og kan tenke langt, ved å bygge kommuner for å møte fremtiden. Og som er rause og inkluderende sammen med sine nabokommuner.

Valget 14. september er derfor avgjørende for fremtidens Rogaland.

Hvorfor” maser” Næringslivets Hovedorganisasjon om større kommuner? Jo, fordi:

  • Større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng. Dermed løser vi noen av våre store problemer knyttet til bolig- og arealpolitikk og transport.
  • Kommunenes oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Dette krever kapasitet og kompetente fagmiljøer til ulike typer saksbehandling. Kommunene settes derved i stand til å håndtere offentlige innkjøp på en bedre måte.
  • Større kommuner vil bidra til gode og likeverdige tjenester for innbyggerne. Og for bedriftene betyr færre kommuner færre kontaktpunkter, effektive prosesser og sterkere kompetansemiljøer i kommunene.
    Mange av våre medlemsbedrifter driver sin virksomhet på tvers av dagens kommunegrenser. Disse må derfor forholde seg til flere ulike areal- og planregimer og ulike tekniske etater. Kommunene har oftest ulike rammer som bedriftene må forholde seg til. Prosessene blir dermed mer tidkrevende og uforutsigbare.
  • Større kommuner vil ha bedre ressursgrunnlag og mer variert befolknings- og næringssammensetning. Større kommuner vil gi økt handlingsrom i politikkarbeidet. Politikerne vil få økt mulighet til å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt og – oppnå større innflytelse på samfunnsutviklingen.

Hva med lokaldemokratiet?

Motargumentet som ofte fremsettes er at en slik forstørring vil være ødeleggende for det lokale demokratiet.

Ja, mon det. Større og sterkere kommuner vil gi dem flere oppgaver. Dette vil gi større handlingsrom, økt makt og myndighet til kommunens folkevalgte. Slikt blir det lokale selvstyret styrket.

Når større kommuner bygges, forutsetter vi at de store samferdselsprosjektene i fylket får raskere fremdrift. Slik bygges regionene tettere sammen og muligheten for samhandling øker. Dette er viktig for å etablere større bo- og arbeidsmarkedsregioner med bedre valgmuligheter på arbeidsmarkedet -uten at folk må flytte fra hjemstedene sine.

Godt valg!