NHO Rogaland sitt kommunekart for framtiden, med gamle og nye navn.
NHO Rogaland sitt kommunekart for framtiden, med gamle og nye navn.

NHO vil kun ha seks kommuner

NHO kutter fra 26 til seks når de tegner nytt kommunekart i Rogaland

KOMMUNEREFORM: I dag er det 26 kommuner i Rogaland. Det er alt for mange mener NHO Rogaland. De ønsker å gå drastisk til verks, og kutter fra 26 til bare seks storkommuner i hele fylket.

– Det som ligger til grunn for NHO si oppdeling er at alle de nye kommunene skal ha en felles bo- og arbeidslivsregion, og da trenge vi ikke mer enn seks kommuner, sier NHO-direktør i Rogaland, Hallvard Ween til NRK Rogaland.

I disse dager pågår samtalene for fullt blant kommunen på Haugalandet om en eventuell sammenslåing. Både Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær sitter rundt samme bord. I følge NHO direktøren bør Haugalandet deles inn i to, med de fire samtalepartnerne i en kommune. Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal bør også, i følge Ween slå seg sammen.
I en kronikk i Haugesunds Avis argumenteres det for at en slik ny kommunestruktur vil gi bedre planprosesser innen boligbygging, samferdsel og næringsutvikling.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat på Karmøy, Jarle Nilsen, er en av de som har flagget sin motstand mot en kommunesammenslåing på Haugalandet høyest. Han er ikke overbevist over forslaget til NHO.

– Vi må ha et større perspektiv enn næringslivets interesser. Vår plikt som folkevalgte er å opprettholde gode tjenestetilbud for alle kommunens innbyggere, sier Nilsen til Haugesunds Avis.

På NHO sitt nye kommunekart deles Rogaland opp i følgende seks kommuner: Haugalandet, Indre Haugalandet, Ryfylket, Nord-Jæren, Jæren og Dalane