KAN BLI REKTOR: Liv Reidun Grimstvedt er blant kandidatene til rektorjobben for den nye Høgskolen på Vestlandet.
KAN BLI REKTOR: Liv Reidun Grimstvedt er blant kandidatene til rektorjobben for den nye Høgskolen på Vestlandet.

Dropper nytt opptak til faglærerutdanning i musikk

For få søkere gjør at Høgskolen Stord/Haugesund ikke setter i gang en ny klasse i faglæretutdanningen i musikk fra høsten av.
IKKE NEDLEGGELSE: Rektor Liv Reidun Grimstvedt presiserer at faglæretutdanningen i musikk ikke legges ned til tross for årets 0-opptak. Foto: Susanne Øvrevik Steffensen.

For få søkere gjør at Høgskolen Stord/Haugesund ikke setter i gang en ny klasse i faglæretutdanningen i musikk fra høsten av. 

– Vi hadde for få søkere i år. De som fikk tilbud om plass har fått plass på andre studium hos oss, sier rektor Liv Reidun Grimstvedt i HSH.

Høgskolen sendte i forrige uke ut melding om at det i år blir 0-opptak for faglæretudanningen i musikk.

– Det er viktig å presisere at det ikke er en nedleggelse av utdanningen, men et 0-opptak for dette studieåret, for denne utdanningen, sier Grimstvedt.

Årsstudiet i musikk vil gå som planlagt og 0-opptaket vil ikke medføre noen endringer for studenter som allerede er i gang med sin faglæretutdanning i musikk.

Grimstvedt tror det kan være ulike årsaker til at utdanningen i år ikke hadde nok søkere.

– I år ble det innført karakterkrav på dette studiet på lik linje med de andre lærerutdanningene. Det har nok spilt inn.

En annen årsak kan være at de estetiske fagene er under press på mange områder i samfunnet.

– Vi ser samme tendensen over hele landet. Disse fagene får ikke den oppmerksomheten de fortjener og søkertallene går således i bølger. Men det vil nok snu igjen på sikt, slik at søkertallene  går opp hos oss og i resten av landet, sier Grimstevdt i en pressemelding fra HSH.