folkebibiloteket filmfestivalen

Bruker folkebiblioteket under filmfestivalen

For første gang vil i år Haugesund folkebibilotek delta på filmfestivalen gjennom en debatt mellom regissør Anja Breien og filmkritiker Per Haddal. Arrangørene vil med dette være med på å gjøre folkebiblioteket mer synlig i bybildet.
GÅR SAMMEN: f.v. festivaldirektør Tonje Hardersen, kultursjef Eilif Fjon og biblioteksjef Marianne Hirzel. Foto: Paul André Sommerfeldt.

For første gang vil i år Haugesund folkebibilotek delta på filmfestivalen gjennom en debatt mellom regissør Anja Breien og filmkritiker Per Haddal. Arrangørene vil med dette være med på å gjøre folkebiblioteket mer synlig i bybildet.

Filmfestivalens konstituerte direktør Tonje Hardersen er glad for at folkebiblioteket nå tas i bruk som en del av programmet på festivalen.
– Det er viktig å åpne opp festivalen og bruke større arenaer. Biblioteket er kjernen i enhver by og så vidt jeg vet har filmfestivalen ikke samarbeidet med biblioteket før. Det er et fantastisk bygg, så dette var på høy tid, sier Hardersen.

Lavere terskel
Samarbeidet er en del av en større satsing fra filmfestivalen på å ta i bruk flere av byens ulike kultur- og bydelshus som hører til under det kommunale foretaket Kultur og festivalutvikling (KUF). Biblioteksjef Marianne Hirzel understreker at hver av husene har sine ulike brukergrupper.

– Når det skjer noe i huset man bruker, vil gjerne terskelen bli litt lavere for å komme inn, sier Hirzel. Kultursjef Eilif Fjon i KUF poengterer at det fra før har vært et godt samarbeid, og at utvidelsen med andre arenaer som folkebibiloteket inn i filmfestivalen er positivt med tanke på festivalens utvikling.

– Vi har ny kost i KUF og ny kost i filmfestivalen, og da er det greit å finne noen nye områder å samarbeide på for å dra festivalen videre, sier Fjon.

Ny strategi
Utvidelsen kommer samtidig med at Kulturdepartementet onsdag la fram en ny nasjonal bibilotekstrategi for å stimulere utviklingen av norske bibliotek. Strategien sier blant annet at bibliotekene skal være arena for «samtale, refleksjon og dannelse».  Biblioteksjefen mener det er viktig å tydeliggjøre de generelle vendingene i form av konkrete arrangement.

– Jeg tror det er viktig å konkretisere og prøve å dra ut, hva er det de egentlig mener og hvor er det vi i tilfelle har hullene, sier Hirzel og nevner «Litterær salong» som eksempel på et arrangement som oppfyller målsettingen om hva biblioteket skal være.

– Strategidokumentet blir gjerne litt overordnet, så blir det vår oppgave å konkretisere hva vi mener med det, sier Hirzel.

I den nye strategien blir det også lagt vekt på at bibliotekene på sikt skal utvikles til å fungere som debatt- og litteraturhus. Hirzel mener det i så måte er viktig å løfte fram de tilbudene som allerede finnes på biblioteket, og å gjøre det mer åpent og tilgjengelig for å nå målgrupper som per i dag ikke er aktive brukere av biblioteket.

– En trend er jo også dette med døgnåpne bibliotek, som er en nærliggende tanke når man snakker om litteraturhus. Men vi vet ting koster, og for å få midler kreves det tid og politisk vilje, påpeker biblioteksjefen.

– Små skritt
Eilif Fjon mener Haugesund kommune har hatt politisk vilje til å satse på kultur, men at den trange økonomien i kommunekassen merkes.

– Derfor er det ekstra gledelig nå når det faktisk er satt av midler til å begynne arbeidet på biblioteket, og vi har også fått midler fra fylkeskommunen. Vi får nok ingen revolusjon med tanke på økonomien, men vi begynner med små skritt, sier Fjon.

Biblioteket har denne uken startet moderniseringen ved å rive en av veggene i hovedetasjen, som også vil forenkle det praktiske når huset skal brukes til større debatter.

– Dette er spesielt bra med tanke på at biblioteket vil være 50 år i 2017, sier Marianne Hirzel.

Møtet mellom filmkritiker Per Haddal og filmregissør Anja Breien finner sted på folkebiblioteket mandag 17. august klokken 18.30. De to vil diskutere utfordringer og muligheter med filmatisering av romaner med utgangspunkt i Breiens film Den alvorlige leken fra 1977.