SV_Kolumbus

– Sjåførene må bryte loven

Heidi Bjerga i Rogaland SV er svært kritisk til hvordan Kolumbus setter opp rutetider for sine operatørselskap. På mandag besøkte hun Tide i Haugesund for å høste av deres erfaringer.
VIL ENDRE PREMISSENE: SV og Norsk Transporarbeiderforbund mener anbudskriteriene til Kolumbus legger opp til lovbrudd. F.v: John Terje Nordskog, Vidar Samdal, Gjertrud Kjellesvik og Heidi Bjerga. Foto: Frank Krogh Kongshavn

Heidi Bjerga i Rogaland SV er svært kritisk til hvordan Kolumbus setter opp rutetider for sine operatørselskap. På mandag besøkte hun Tide i Haugesund for å høste av deres erfaringer.

Bjerga er SVs førstekandidat til fylkestingsvalget. Hun har tatt med seg partikolleger og tillitsvalgt i Vestnorsk Transportarbeiderforening (VTF), John Terje Nordskog, på bedriftsbesøket.

Bakgrunnen er, som Stavanger Aftenblad skrev om i slutten av juli, at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vurderer å politianmelde Kolumbus for brudd på vegtrafikkloven og arbeidsmiljøloven.

Tide_Claudia

Personalleder i Tide Haugesund, Claudia Moya-Lie (t.h.)

Det fylkeseide transportselskapet som nylig ble omgjort til et AS (årsskiftet 14/15), praktiserer såkalt stive rutetider, der tidsbruken skal være den samme uavhengig av mengden trafikk på veiene. På den måten «tvinger» de sjåførene til å bryte trafikkregler for å komme tidsnok.

– Det har vært utfordringer knyttet til rutetider og at vilkårene for sjåførene er ganske presset, sier Bjerga.

Trafikkbildet har endret seg

Delegasjonen blir tatt imot av personalleder i Tide Haugesund, Claudia Moya-Lie. Det er Tide som opererer Kolumbus sine busser på Haugalandet, og Moya-Lie bekrefter delvis at hun kjenner til problemstillingen.

– Vi har ikke noe vi skulle ha sagt når det kommer til rutetidene. De bestemmes av Kolumbus, forteller hun, og legger til at hun synes de burde lytte mer til sjåførene.

Noen av rutene er det visstnok umulig å klare på estimert tid, og når de kommer for seint blir de ilagt gebyrer av oppdragsgiver.

– Trafikkbildet har også endret seg veldig siden vi fikk tildelt vår kontrakt i 2011. Vi tar målinger på dette og antall passeringer i Karmsundgata har økt noe vanvittig den siste tiden. Som gjør at vi ikke klarer å holde rutene, sier Moya-Lie.

Korrekte avgangstider

SV og Bjergas første mål i saken er å få endret premissene i den anbudskonkurransen Kolumbus nå har ute for bussrutene på Jæren, Nord-Jæren og Dalane, som skal gjelde for de åtte neste årene.

Kolumbus-direktør Odd Aksland

Kolumbus-direktør Odd Aksland

Noe som avvises av direktør i Kolumbus, Odd Aksland. Han uttaler til Aftenbladet at anbudet heller kan diskuteres når operatørselskap er valgt, og får støtte av fylkesordfører Janne Johnsen.

Nordskog synes det underlig at ikke fylkestinget følger opp sitt eget vedtak.

– Fylkestinget har vedtatt en formulering der det står at det skal legges korrekte avgangstider til grunn for rutene. Når tidene ikke holdes, skjer det en ansvarspulverisering der Kolumbus skylder på Tide for å ikke levere, mens Tide svarer med å si at de er styrt av Kolumbus, sier han.

– Fullstendig urimelig

Bjerga synes det er mye som tyder på at Kolumbus har feil fokus.

– Når de gjorde det om til et AS var de også veldig bevisste på at nå skulle det profesjonelle folk inn i styret. Tillitsmannsapparatet er ikke representert. Det sier litt om prioriteringene og tilliten til de som er utøvende sjåfører, mener hun.

– Vi har en jobb å gjøre. Rutetidene kan godt være konstante, men da må de ta utgangspunkt i de reelle tidene når det er press. De kan ikke bruke den tiden på døgnet når det går raskest som grunnlag, for det betyr at sjåførene må bryte loven for å gjøre jobben sin, eller at arbeidsgiveren deres får gebyr.

Nordskog stemmer i og omtaler gebyrene som helt bak mål.

– Når du kommer for seint på grunn av rush og får et gebyr for det, så er det selvfølgelig fullstendig urimelig. Det er ikke i menneskelig makt å gjøre dette riktig uten at vi skal kjøre over køen.