venstre sykler

Vil ta penger fra Haugalandspakken

May Britt Vihovde vil at bilistene på Haugalandet skal være med å finansiere nye sykkeltrasèer.

HAUGESUND: Venstres ordførerkandidat i Haugesund, May Britt Vihovde,vil ta penger fra Haugalandspakken for å finansiere bedre sykkelveier.

– Jeg mener dette ville være en god ide. Ved å tilrettelegge bedre for at folk bruker sykkel, vil vi samtidig sørge for mindre biltrafikk på veiene, sier Vihovde.

Denne helgen hadde de stortingspolitiker Abid Raja på besøk. Raja har brukt sommeren på sykkelsetet og syklet fra Lindenes til Nordkapp. Turen tok 28 dager og Rja fikk felre innspill fra ivrige syklister underveis. Venstrepolitikeren bedre tilrettelegging er fremtiden.

– Jeg mener utviklingen har vært positivt. Stadig flere kommuner velger å introduserer økonomiske ordninger for å få folk til å bruke sykkel. Blant annet er det enkelte kommuner som gir like mye i kjøregodgjørelse for bruk av sykkel som ved bruk av bil, sier Raja.

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2014, ble det opprettet en tilskuddsordning til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Det er bevilget 10 mill. kr til ordningen i 2014 og i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget en ramme på ytterligere 85 mill. kr. Haugesund kommune er foreløpig ikke med i ordningen.

Haugesund kommune bruker i underkant av 1 million kroner i sykkelbyprosjektet i 2015. Byen har et uttalt mål om å få stadig flere til å bruke sykkel fremfor bil. Vihovde mener det fremdeles er langt igjen for å oppnå målet.

– Vi har en del utfordringer med tanke på å tilrettelegge for sykkel. Vi har satt av penger i budsjettet, men trenger å få mer penger av staten. Klarer vi å legge forholdenen bedre tilrette, tror jeg folk vil bruke sykkel, sier Vihovde.