tengs

Håper på Birgitte-svar i England

Denne måneden skal engelske eksperter rekonstruere skadene på Birgitte Tengs. Håpet er å finne viktige svar i den uløste drapssaken.

BIRGITTE-SAKEN: Før sommeren sendte fetteren til Birgitte Tengs og hans medhjelpere en begjæring om gjenopptagelse av etterforskningen av drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. I mai skrev Karmøynytt at et av punktene som begjæres etterforsket på nytt i forbindelse med drapet på Birgitte Tengs, er et 40 cm langt bilarmlene som ble funnet i et myrvann rundt 20-30 meter fra stedet der Tengs ble funnet ved Gamle Sundvegen.

Fetterens prosessfullmektig, Grete Strømme, ønsker også å få tilgang til de såkalte 0-bildene – bilder som ikke tidligere har vært lagt inn i saken. En del av disse skal sendes til eksperter i England for videre vurdering. Strømme har tidligere fått sett bildene etter at statsadvokaten i januar 2007 måtte gripe inn for at Strømme skulle få innsyn. Hun brukte da flere dager på å gå gjennom alle bildene.

– Jeg fikk se nøye gjennom bunken og vet derfor hva som ligger der. Bildene viser både skadene på Birgitte og åstedet på en bedre måte. Detaljene kommer tydeligere frem, og dette er svært viktig for de engelske ekspertene når de nå skal rekonstruere og vurdere skadene opp mot skadegjenstand og årsak, sier Strømme.

Allerede denne måneden er det meningen at engelske eksperter ved det britiske rettsmedisinske senteret Axiom skal foreta en rekonstruksjon og vurdering av hvilke gjenstander som kan ha forårsaket skadene på Birgitte Tengs. Strømme mener denne vurderingen ikke vil bli god nok hvis ikke politiet i Haugesund utleverer materialet.

19. juni sendte Strømme en begjæring til politimester Steinar Langholm om å få utlevert det mye omtalte armlenet og bildene i det som hittil er en av Norges største drapsetterforskning.

Drøye en måned senere, i midten av juli, kunne det se ut som om politiet i Haugesund ville utlevere dokumentene. Politiadvokat Thor Buberg skrev i brev til Strømme at «bildene skal nå kopieres og oversendes deg snarest».

Tirsdag denne uken fikk hun kontrabeskjed fra politiet da hun ville vite status i arbeidet med å få oversendt dokumentene.

«Bildene er ferdigscannet, men det er opp til påtaleleder eller politimester å ta stilling til utlevering.»

– Vi har allerede inngått kontrakt med eksperter i England og har fått avsatt tid til undersøkelsen. Derfor er det viktig at dokumentene blir utlevert raskt, sier Strømme.

I tillegg ønsker fetterens prosessfullmektig å få utlevert noe materiale som ligger hos politiet og Folkehelseinstituttet (FHI) slik at de selv kan besørge at dette blir undersøkt hos rettsmedisinere og kriminalteknikere. Dette vil være forskjellige typer undersøkelser, også DNA-analyser.

Til VG forteller Strømme at hun tror spormaterialet som ligger lagret i saken, inneholder fellende bevis.

– Det dreier seg om materiale som er sikret på åsted og på offer. Det er materiale som ikke tidligere er undersøkt. I tillegg ønsker vi litt andre undersøkelser av hår og fiber, ikke bare av DNA. Det dreier seg om enkle undersøkelser som kan gi nye svar, sier hun.

LES OGSÅ: Ny teknologi gir nytt håp i Birgitte Tengs-saken
LES OGSÅ: Får fortsatt inn Birgitte-tips

Påtaleleder ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Trond Sekkingstad skriver i en epost til TV Haugaland:

«Politiet vil selvsagt ivareta retten til innsyn i etterforskningsdokumenter i saken. Det å ha rett til innsyn innebærer ikke noe automatisk rett til å få gjenstander og bilder utlevert til seg. I dette tilfelle er bildene av særskilt «sensitiv» karakter og en utlevering av dette til private vil kunne støte de pårørende. Politiet ser nå på alternative måter å kunne gi innsyn som ivaretar de involvertes rettigheter. Ellers minner jeg om at det er ferieavvikling i politidistriktet, noe som medfører noe lenger saksbehandlingstid enn vanlig.»

– Bilder er dokumenter og fetteren har en rettslig kjennelse på at han skal ha utskrift av bildene og andre dokumenter som hører til saken. I følge kjennelsen er bilder dokumenter og ikke gjenstander. I dette tilfellet er det viktig å skille mellom realbevis og dokumenter, sier Strømme.

Etter at TV Haugaland begynte å jobbe med saken har Strømme fått svar fra påtaleleder Trond Sekkingstad som i en epost til Strømme skriver:

«Etter samråd med Buberg vil vi tilrettelegge for at du kan få gått igjennom materialet og pekt ut de bildene som du ønsker oversendt til laboratoriet i England. Politiet vil da sende bildene med armlene til laboratoriet.

Det bes om en tilbakemelding på når det passer for deg å møte på politihuset i Haugesund for å gå igjennom bildene«, heter det i eposten.