Ordførerkandidat for Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan.
Ordførerkandidat for Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan.

Høyre mot rådmannens forslag

- Vil ikke være med å vedta kommunale planer som skaper mer byråkrati, skriver Jarle Utne-Reitan, ordførerkandidat for Haugesund Høyre.

POLITIKK: I et skriv fra partiet gjør ordførerkandidaten rede for forslaget til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, om å effektivisere planprosesser.

Ifølge Utne-Reitan vil det nye forslaget innebære at det skal bli enklere for kommunene å oppheve planer som ikke lenger er aktuelle fordi de er i strid med overordnet plan.

– Selv om Haugesund kommune er en av kommunene i regionen som har kortest saksbehandlingstid på reguleringsplaner, så vil mer effektive prosesser kunne redusere tidsbruken ytterligere, sier ordførerkandidaten.

Les også: – Har aldri fått døra slengt i trynet – ennå

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for en reguleringsplan i Haugesund er nå på 185 dager.

Om en måneds tid skal kommuneplan og kommunedelplan for sentrum sluttbehandles.

– Planene som er sendt på høring har blant annet svært stramme krav til boligers uterom, størrelse, belysning og parkering. Rådmannens utgangspunkt er at det er få boligprosjekter som vil tilfredsstille alle krav, men at det kan gis dispensasjoner fra kravene gjennom en egen reguleringsplan, sier Utne-Reitan og legger til:

– Jeg kan ikke lokalt være med på å vedta kommunale planer som skaper mer byråkrati, usikkerhet og lengre byggeprosesser.