Helge Ytterøy L'orange (Arkivfoto)
Helge Ytterøy L'orange (Arkivfoto)

Vil gjøre det enklere for boligutviklere

Haugesund Høyre vil fjerne lokale særregler i kommune- og sentrumsplanene. De mener det bør være tilstrekkelig at man følger nasjonale retningslinjer.
VIL KORTE NED PROSESSENE: Helge Ytterøy L’orange tror Høyres forslag til å forenkle det kommunale regelverket vil få bred politisk oppslutning. Foto: Frank Krogh Kongshavn

Haugesund Høyre vil fjerne lokale særregler i kommune- og sentrumsplanene. De mener det bør være tilstrekkelig at man følger nasjonale retningslinjer.

I juni opprettet Høyre en arbeidsgruppe for å se nærmere på kommune- og sentrumsplanene. Hensikten er å fjerne lokal særregler som skaper unødig hodebry for kommuneadministrasjonen og private boligutviklere.

– I Haugesund har vi for eksempel en regel som sier at leiligheter ikke skal være mindre enn 45 kvadratmeter. Trenger vi egentlig å ha en minstestørrelse på leiligheter, og hvorfor er en leilighet på 40 kvadratmeter under standard, spør Helge Ytterøy L’orange retorisk.

Han sitter i arbeidsgruppen som ellers består av Dagfinn Torstveit, Arne Førre, Nils Konrad Bua og Rita Leinan.

– Generelt mener vi at det legges opp til en del føringer vi ikke ser behovet for. Mange av reglene gjelder boligutvikling og der finnes det allerede nasjonale krav. Det burde være nok man forholder seg til disse, tilføyer L’orange.

Tittel

Han synes boligutviklere i større grad skal få velge selv hvor mange enheter de ønsker å gjøre plass til i et bygg, og tror det vil sette større fart på byggingen.

– Hvis kommunen forholder seg til de statlige reglene og sier at det er godt nok, blir det enklere for utbyggere og det blir mindre å følge opp for kommuneadministrasjonen. Sånn sett vil begge parter tjene på det.

– Er det ikke bra at noen har tenkt gjennom hvilken boligutvikling vi ønsker lokalt og laget regler for det?

– Det finnes selvfølgelig noen særregler som er hensiktsmessige. Men vi vil ha minst mulig av det, og vi prøver å finne ut hva vi ikke trenger særregler på, sier han.

Tittel

Kommuneplanen og sentrumsplanen skal forhåpentligvis vedtas i begynnelsen av september. L’orange tror Høyres forslag vil bli godt tatt imot av de andre partiene.

– Dere risikerer ikke å komplisere den politiske behandlingen ved å komme med dette så sent i planarbeidet?

– Jeg kan ikke se at en forenkling av forslagene fra administrasjonen skal skape så mye brudulje. Vi håper på bred oppslutning og at de fleste har lyst til å korte ned prosessene.

– Noen vil kanskje innvende at Høyre her løper utbyggernes ærend?

– Jeg tror en vil se at det er mange hensyn som er ivaretatt og at vi gjør ganske mange avveininger. Jeg kan ikke skjønne at dette vil skape så store uenigheter, sier L’orange