Arve Kambe rehabiliteringskonferansen

– Rullestol er ingen hindring

- Kanskje kan arbeidsgiverne bli flinkere til å tenke litt utradisjonelt, sier stortingsrepresentant Arve Kambe (H) som i dag holdt innlegg om hvordan få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet under Rehabiliteringskonferansen på Festiviteten.
ENGASJERT: Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) mener bedrifter kan bli flinkere til å lyse ut stillinger rettet mot funksjonshemmede. Foto: Paul André Sommerfeldt.

Rehabiliteringskonferansen fortsatte i dag på Festiviteten. Tema for dagens første programpost var hvordan å få flere funksjonshemmede ut i arbeid.

Sesjonen ble ledet av forfatter og tidligere journalist Tor-Inge Vormedal og det ble holdt innlegg av både Arve Kambe (H) og Dag Terje Andersen (Ap) som er henholdsvis leder og nestleder av helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes fellesorganisajson (FFO), Ingunn Ulfsten, avsluttet sesjonen med et kort innlegg. Kambe fokuserte i sitt innlegg blant annet på viktigheten av å gjøre det enklere for bedrifter å ansette flere med en funksjonshemming.

– Det å være på jobb er en verdi i seg selv. Å få flere vekk fra stua og ut i arbeid er viktig i et folkehelseperspektiv. Rullestol er ingen hindring, sa Kambe og trakk blant annet fram regjeringens satsing på funksjonsassistanse som i 2014 ble gjort om til en permanent ordning. Han savner også at flere arbeidsgivere tenker utradisjonelt, for eksempel gjennom å rette stillingsannonser mot mennesker som har en funksjonshemming.

Dag Terje Andersen (Ap) var på sin side bekymret over trenden med økende arbeidsledighet, som i dag er på det høyeste nivået siden 2005.

– Når arbeidsledigheten øker blir det enda vanskeligere å få de som har spesielle behov over i arbeidslivet. Hvorfor kutte i tiltaksplasser når ledigheten er økende, sa Andersen. I sitt innlegg understreket Andersen også viktigheten av å holde ungdomsledigheten på et lavt nivå og argumenterte mot økt bruk av midlertidige stillinger.

Se videointervju med Arve Kambe og Dag Terje Andersen fra Helse- og sosialkomiteen øverst i saken.