Vedlegg til pressemelding - Illustrasjonsbilde - Aminscrubber

– Et marked i vekst

Tysværselskap skal hjelpe Stavangerregionens interkommunale vann-, avløp- og renovasjonsselskap (IVAR) med å få et topp moderne anlegg for Biogass.

BIOGASS: IVARs anlegg på Grødaland på Jæren skal utvinne gass av kloakkslam og matavfall, og sende den oppgraderte biogassen inn i på Lyse sitt gassnett.

— Vi er svært glade for å bli tildelt dette oppdraget, da det viser at vår
spesialisering innen biogass høster frukter, sier administrerende direktør i
Nærenergi Tore Meinert.

Tysværselskapet, med hovedkontor i Aksdal næringspark, ble etablert i 2006, og leverer i dag biogassanlegg over hele Norge. Selskapet har 14 ansatte fordelt på tre lokasjoner og omsatte for 63 millioner kroner i fjor.

Biogass produseres fra organisk avfall og kan brukes i dag hovedsakelig til oppvarming, drivstoff og produksjon av elektrisitet. I følge Meinert er markedet for biogass på oppadgående.

– Stadig flere velge å bruke biogass som et miljøvennlig alternativ, sier Meinert som tror omsetningen kan komme opp i mellom 80 og 90 millioner kroner i løpet av året.

– For oss betyr dette prosjektet svært mye, da vi her får vist fram noe av det nyeste vi har av moderne teknologi og bærekraftige løsninger i vårt sortiment. Vi har dunket ut store, multinasjonale selskaper i anbudskonkurransen, noe som signaliserer et stort og viktig skritt i vårt arbeid om å være best på dette feltet, sier Meinert.

Kontrakten med IVAR har en verdi på rundt 30 millioner kroner. Anlegget skal stå ferdig i midten av 2016.