biogass politikere debatt

Møttes for å diskutere biogass

Som en del av Energirike-konferansen møttes lokale og sentrale politikere i dag til møte om biogass og energiforsyning på Rica Maritim Hotel i regi av Nærenergi.
SAMARBEIDER: f.v. Tore Meinert i Nærenergi, Jarle Utne Reitan (H) og Ola Steinar Apeland (H) vil jobbe sammen for å gjøre bruk av biogass stort på Haugalandet.

Som en del av Energirike-konferansen møttes lokale og sentrale politikere i dag til politisk møte om biogass og energiforsyning i regi av Tysvær-selskapet Nærenergi på Scandic Maritim Hotel.
– Vi må trekke lasset sammen og tenke regionalt, sier ordførerkandidat Jarle Utne Reitan (H).

Tema for møtet var regjeringens strategi for biogass og konsekvensene av manglende langsiktighet om biogassøkonomi fra sentralt hold. Til stede var blant annet Nikolai Astrup fra Stortingets Energi og miljøkomite, lokalpolitiker og ordførerkandidat Jarle Utne Reitan og ordførerkandidat i Tysvær Ole S. Apeland.

biogass møte politikere

LÆRTE: Politikerne synes det var interessant å lære mer om biogass. Foto: Paul André Sommerfeldt.

Fikk storkontrakt 
På møtet ble det også offentliggjort at Nærenergi har vunnet en stor, offentlig anbudskontrakt for bygging av et oppgraderingsanlegg for biogass på Jæren.
– Vi er svært glade for å bli tildelt dette oppdraget, da det viser at vår spesialisering innen biogass høster frukter, skriver Nærenergi i en pressemelding tirsdag. Anlegget vil etter planen stå klart på sensommeren i 2016.

Lokalpolitikerne diskuterte blant annet hvordan Haugesund og kommunene rundt i fremtiden skal kunne bli gode eksempler på bruk av biogass, for eksempel til bruk som drivstoff på bussene. Tore Meinert i Nærenergi understreket at Haugalandet står i en særstilling for å ta i bruk denne typen energi og at det vil kunne redusere kommunale kostnader, men at biogass må forankres i kommunens miljø- og energiplaner.

– Offentlig sektor har et ansvar for å være proaktiv med bestillinger og legge til rette for å skape nye, grønne bedrifter. Haugesund har et godt potensial med god kompetanse lokalt og kommunene må sammen bli enige om realiseringen og de økonomiske rammene. Hvis regnestykket går opp, ligger alt til rette, sier Nikolai Astrup fra Energi og miljøkomiteen til Haugesundnytt.

Felles ansvar
Ordførerkandidat Jarle Utne Reitan var opptatt av at Haugesund må tenke interkommunalt.
– Vi må trekke lasset sammen og lytte til kompetansen i regionen. Det er viktig med en miljømessig gevinst og det handler om å ville gjøre ting annerledes, sier Utne Reitan og nevner transportering av avfall til Sverige som et eksempel der biogassanlegg ville vært et grønnere og mer fornuftig alternativ.

Energirike-konferansen fortsetter i morgen der blant annet Energimeldingen står på dagsorden.