rådhuset haugesund

«Må vi kjempe for demokratiet?»

Udemokratisk tankegods sprer seg og må bekjempes, skriver Marit Løvvig i Haugesund Høyre.

LESERINNLEGG: I andre verdenskrig så vi at Hitler brakte verden budskapet om idealmennesket fra den ariske rasen.Det førte til etnisk rensing og drap på mange millioner uskyldige mennesker.

Med Stalin sitt styre fulgte ensretting, stenging av grenser, drap og oppretting av Gulag.

Mange lot seg besnære av deres tankegods. Noen røtter fra disse to ideologiene står fortsatt igjen.

Det sprer seg som vassarven vi ser i rundkjøringene i Karmsundgata. Stadig må det lukes. Røttene er seige og lange. Vassarven kveler de opprinnelige blomstene som er satt ut om den ikke blir fjernet.

Udemokratisk tankegods sprer seg på samme måten og må bekjempes. Det ekskluderer og stenger for den frie tanke.

Usosiale innstillinger til våre medmennesker må motarbeides og erstattes gjennom kunnskap, medfølelse og vilje til å forstå hverandres livssituasjon og kultur.

Hvert eneste menneske har sin egenverdi. Vi er alle unike, ja, enestående. Men kanskje må vi hjelpe hverandre med «lukingen», slik at hver enkelt kan få tro på seg selv.

Det er noe positivt hos alle mennesker som kan gjøre vårt samfunn rikere på menneskekjærlighet og respekt. Det er grunnlaget for demokrati.

Høyre vil delta i denne oppgaven også i vår kommune. Vi vil fortsatt kjempe for de demokratiske verdiene. Det vil alltid være nødvendig.