NEDGAGNG I TRAFIKKDREPTE: Hittil i år har 63 perosner mistet livet på norske veier.
NEDGAGNG I TRAFIKKDREPTE: Hittil i år har 63 perosner mistet livet på norske veier.

Færre mister livet i trafikken

SAMFERDSEL: Trenden med nedgang i trafikkdrepte gjelder for hele 2015. Hittil i år har 63 perosner mistet livet på norske veier. I samme periode i fjor døde 93 personer i trafikken.

– Nedgangen viser at trafikksikkerhetsarbeid gir resultater, og det motiverer til fortsatt innsats mot trafikkdøden, sier samferdselminister Kjetil Solvik-Olsen.

I 2013 døde 90 personer på veiene, mens 88 mistet livet i 2012.

– Det er godt å se en slik nedgang i antall drepte i trafikken, men samtidig er hver dødsulykke i trafikken en tragedie både for den enkelte og for samfunnet. For oss alle som har mistet noen i trafikken, så vet vi hvilken sorg, savn og smerte det innebærer.

Regjeringen fortsetter med en bred satsing på trafikksikkerhetsarbeid, og Solvik-Olsen mener de har hatt spesielt høy satsing på vedlikehold og oppgradering av veier, samt økt sikkerheten innen tungtrafikk.

– Antall tungbilkontroller er firedoblet etter regjeringsskiftet. Vi har samtidig tatt i bruk teknologi for bedre å velge ut kjøretøy i risikosonen til kontroll. Vi har også innført sterkere virkemidler for å holde kjøretøy tilbake, både med hjullås og bedre lovverk. Dermed kan vi enklere luke ut verstingene fra trafikken, sier samferdselsministeren.