Foto: Sprott Money/Creative Commons
Foto: Sprott Money/Creative Commons

No synk gullprisen òg

Råvareprisane er i kraftig nedgang for tida. No er gullprisen òg bevega.

ØKONOMI: Prisen på råvarene ser for tida ein kraftig nedgong, og nærmar seg prisnivået dei låg på under finanskrisa i 2008. Gullet har stått som den einaste som ikkje har vorte betydeleg rørt. Men no er den òg på veg ned.

– Gull har vore «last man standing», medan andre råvarer har komen ned på nivået tilsvarande før finanskrisa i 2008, seier analysesjef for råvarer, Bjarne Schieldrop i SEB, til Dagens Næringsliv.

På månadsbasis er gullprisen gått ned 7,5 prosent – og berre den siste veka har den gått ned fire porsent. Tirsdag var gullprisen på 1108 dollar, ifølge avisa.

Den varsla rentehevinga i USA er eit godt eksempel på betre tider i vente. Difor vel investorane å investera i andre marked.

– Når me i auka grad legg finansikrisa bak oss og får normalisering av globale renter og aktivitet, så bør gull gjere det òg, meiner Schieldrop.

Han håpar å få gullprisen ned til rundt 800 dollar per unse. Men det kan ta tid, seier han.