Jan Olav Brekke. Foto: Lederne
Jan Olav Brekke. Foto: Lederne

Ledere i Rogaland tjener mest

Til tross for oljekrisen tjener ledere i Rogaland fremdeles mest i landet.

NÆRINGSLIV: Norsk Ledelsesbarometer 2015 er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne. I år viser den at en gjennomsnittlig mellomlederlønning i Rogaland er på 716 100 kroner før skatt, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2015. Dette er 114,7 prosent av årslønnen til en gjennomsnittlig norsk mellomledere.

– Det er ikke overraskende at Rogaland leder an på lederlønninger. Fylket domineres av næringsliv i lønnsdrivende bransjer, og dette trekker opp lønnsnivået. Riktignok er oljebransjen inne i en omstillingsperiode, men de som beholder jobbene sine har fremdeles til salt i maten og flesk i komla, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Lederlønn etter fylke:

1. Rogaland: 716 100

2. Oslo: 690 400

3. Hordaland: 656 900

4. Sogn og Fjordane: 652 300

5. Møre og Romsdal: 637 700

6. Vest-Agder: 624 100

7. Sør-Trøndelag: 617 500

8. Vestfold: 594 400

9. Akershus: 583 200

10. Buskerud 565 500

11. Nord-Trøndelag: 563 300

12. Telemark: 562 000

13. Finnmark: 560 700

14. Nordland: 546 800

15. Troms: 543 500

16. Østfold: 539 500

17. Hedmark: 520 800

18. Oppland: 507 900

19. Aust-Agder: 507 300

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne. Tallene viser gjennomsnittlig bruttolønn 2014 i NOK. Snitt for hele landet: 624 400)