Foto: Karmsund Havnevesen
Foto: Karmsund Havnevesen

Turismegevinst og miljøtap når «Mein Schiff» klapper til kai i Haugesund

I dag ankom gigantiske "Mein Schiff" med 2694 passasjerer. Men skipet legger ikke bare igjen kjærkomne turistkroner, men også store utslipp fordi Haugesund ikke kan tilby landstrøm.

TURISME: Det enorme cruiseskipet «Mein Schiff» klappet for kort tid siden til kai på Garpaskjærskaien i Haugesund og markerer dermed rekorden for det største cruiseanløpet noensinne i Haugesund. Skipet eies av det Tyskland-baserte rederiet  TUI Cruises, som tidligere var kontrollert av skipsmagnaten John Fredriksen og er en fjør i hatten for iherdig jobbing av destinasjonsselskapet , med Vigleik Dueland i spissen.

– Det er resultat av målrettet markeds og salgsarbeid og mange møter med rederiet. TUI Cruises er vel et av rederiene vi har har mest dialog med, og flest møter, sier Tore Gautesen i Karmsund Havnevesen.

«Mein Schiff» måler 259,7 meter fra baugspiss til akterende og med mann og mus rommer hun 3736 sjeler, hvorav 2694 passasjerer og 1042 mannskapslisten. Alle passasjerene skal på enten utflukter eller ta Haugesund i nærmere øyesyn.

Landstrøm eller eksos?

Cruisenæringens positive ringvirkninger er veldokumentert og restaurant- og  handelsnæring får kjærkomne cruisekroner i kassen når hordene av cruisepassasjerer strømmer over Risøybroen og inntar bybildet. Men hva med miljøregnskapet? Et cruiseskip av «Mein Schiffs» kaliber forbrenner enorme mengder drivstoff i døgnet, bare for å forsyne skipet med nok strøm.

«Mein Schiff» er klargjort for landstrøm, og kunne på enkelt vis plugget «stikkontakten i brygga» og ikke forbrent som mye som en kopp diesel.

– Vi er veldig bevisst på den miljømessige utfordringen og vi har allerede utredet hva det vil koste og bygge landstrømsanlegg, men kostnadene er dessverre altfor store. De beløper seg til over 120  millioner kroner, sier Tore Gautesen til TV Haugaland.

– Utslipp og eksos skal man alltid prøve å forhindre, men i et miljøregnskap hvor man ønsker turisme, må man også e på alternativet. Hvis 2694 turister skulle flydd hit og bodd på hotell, ville det også ha gitt utslipp. Da er cruiseskip akkurat som turismens kollektiv-tilbud, sier Gautesen.

Han påpeker at selv om havnevesenet hadde tatt en kommisjon på 5-10 prosent av landstrømsalget ville det ikke en gang ha dekket rentekostnadene på investeringen som kreves. Strømforbruket

– Dessuten er det svært få skip og havner som kan tilby dette, sier han.

– Men kan ikke en landstrøm-ordning være et markedsførings-poeng – at cruiseanløp i Haugesund er miljøvennlige og utslippsfrie?

– Jo, absolutt. Vi er veldig åpne for teknologi og ordninger som gjør at vi kan unngå utslipp og få mer miljlvennlige anløp, sier han. 

Ikke butikk

Haugaland Kraft er den mest naturlige samarbeidspartner i en eventuell utbygging av landstøm i Haugersun, men Olav Linga, administrerende direktør i kraftselskapet er skeptisk.

– Cruiseanløpene er for få og fort kortvarige og dermed kan vi ikke forsvare en slik investering. Det rett og slett ikke butikk i det for oss, selv om det er et godt miljøtiltak, sier Linga. 

Han forteller at et cruiseskip krever mye strøm og at investeringen derfor vil bli svært kostbar, men presiserer at han ikke kjenner kostnadsrammen som havnevesenet opererer med.

– Hadde et skip ligget til kai i et år, eller at vi hadde hatt anløp hver dag, ja, da kunne det vært en mulighet. Her kreves det store trafoer, man må forsterke strømtilgangen, sier Linga.