I tre generasjoner har familien Kvalevaag drevet butikk og handelsvirksomhet i hjembygda Kvalavåg.
I tre generasjoner har familien Kvalevaag drevet butikk og handelsvirksomhet i hjembygda Kvalavåg.

Handelslekkasje truer butikken i Kvalavåg

Over halvparten av bygdas innbyggere handler matvarene sine andre steder.

I tre generasjoner har familien Kvalevaag sørget for at innbyggerne i Kvalavåg har kunnet handle dagligvarer i bygda. Nå er handelslekkasjen blitt så stor at butikken vurderes nedlagt dersom ikke trenden snur.

For tre år siden overtok Anna Kvalevaag Jokerbutikken i Kvalavåg etter faren, Karl-Johan som selv overtok driften i 1970 fra sin mor Gudrun Viklund Kvalevaag.

Vurderer fremtiden
Men butikken som startet som en landhandel i sjøkanten i 1948 og som nå drives i tredje generasjon opplever stadig større konkurranse fra butikker i bynære områder der mange av innbyggere i Kvalavåg jobber. Beregninger viser at kun halvparten av dagligvarene som forbrukes av innbyggerne i dette området kjøpes på Joker butikken, noe som gjør det svært krevende å drive lønnsom handel.

– Det er ikke sikkert at vi kan være her i så mange år til når det er så tungt å drive, sier kjøpmann, Anne Kvalevaag.

Gir folk sjansen
Hun har investert store summer i oppgraderingen av butikklokalet og har satset på gavesalg gjennom konseptet «Pikene på bryggen»og kafékrok i det gamle postlokalet for å skape en attraktiv møteplass for folk i bygda. Selv om mange benytter seg av tilbudet er det flere som passerer på hovedveien like ved og foretar innkjøpene ande steder.

– Vil de ha oss her så må de bruke oss. Det er ikke sikkert at vi kan bli her i 36 år fremover slik pappa har drevet, dersom dette ikke går lengre, sier hun med tungt hjerte.
– Hvor lenge har du tålmodighet å vente på at trenden skal snu?

– Vi må gi folk en sjanse og får ta noen måneder til for å se.

Sommermarked
For å understreke alvoret i situasjonen og samtidig synliggjøre tilbudet i butikken inviterte Kvalevaag og Joker til sommermarked forrige uke. Her ble det servert blant annet gratis grillmat og kake, og barna fikk være med på hesteskyss rundt i nærområdet.

– Vi prøvde å lage en positiv dag med kjekke opplevelser og vi er glade for at mange tok turen innom, sier Kvalevaag.

Nasjonalt fokus
En av dem som dro til Joker-butikken var Lars Helgeland som jobber i det såkalte Merkur-programmet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Gjennom programmet jobbes det for å utvikle og styrke butikker i distrikts-Norge, blant dem 55 butikker i Rogaland.

– Butikken her er veldig bra, det er god kompetanse på butikkdrift og den er veldrevet gjennom tre generasjoner, sier Helgeland som tre til fire ganger i året tar turen innom Joker Kvalavåg for å oppdatere seg på situasjonen.

Viktig investering
Han har selv jobbet med bergeninger som viser hvor stor handelslekkasje denne butikken opplever og mener 50 prosent er mye sett i forhold til utvalg og beliggenhet.

– En lekkasje på 25 prosent hadde vært mer naturlig for en butkk som dette. Mitt budskap til folk som bor i Kvalavåg er at de må være bevisst på butikken sin. Det er det samme som å investere i egen bygd og eget lokalsamfunn, understreker han.

Sosial arena
Noen som har sett verdien av å bruke det lokale tilbudet er bedrifter i nærområdet som trofast handler varene sine i butikken.

– Vi har en del utkjøringer til firmaer og det er det som redder oss, sier Kvalevaag som fortsatt har et håp om at butikken skal overleve.

– Dersom de ikke er behov for oss må vi finne på noe annet. Jeg synes det ville være veldig synd. Her er en sosial arena, eldre kommer hit og treffer andre og vi kjører varer hjem til dem og gir dem god service, sier kjøpmannen.

Trivsel
Også Merkur-konsulenten understreker viktigheten av at butikken består, også som en møteplass for bygdefolket.

– I et samfunn som blir mer og mer stressfyllt er det stadig viktigere med uformelle møteplasser. Det er snart ingen igjen. Vi ser på nærbuikken som helsehus som også er avgjørende for at folk skal bo og trives i bygdene, avslutter Helgeland.