Nå satser Kolumbus på at fylkespolitikerne vil være med på et toårig forsøksprosjekt for kollektivtrafikken på Haugalandet. Illustrasjonsbilde fra rutebilstasjonen på Flotmyr.
Nå satser Kolumbus på at fylkespolitikerne vil være med på et toårig forsøksprosjekt for kollektivtrafikken på Haugalandet. Illustrasjonsbilde fra rutebilstasjonen på Flotmyr.

Skal kunne klage på bussen

Misfornøyde busspassasjerer skal nå få muligheten til å klage.

SAMFERSEL: Er du misfornøyd med at bussen uteble eller at en forsinkelse førte til at du kom for sent til et viktig møte kan det nå bli enklere å vinne frem med en klage. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) ønsker nå å opprette en egen klageordning for passasjerer med buss, trikk, T-bane og bybane.

– Vi vil gi busspassasjerer utvidede rettigheter og etablere en nasjonal klageordning for disse passasjerene med buss, trikk, T-bane og bybane, sier Solvik-Olsen til NTB.

Forslaget til endring i transportklagenemndforskriften, yrkestransportforskriften og en egen gjennomføringsforskrift for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter ble sendt ut på høring fredag. Fristen for å komme med innspill er satt til 26. september.