styret_samlet

Velger Vestlandet

Fusjonsprosessen var til behandling under et ekstraordinært styremøte i Haugesund i dag. Der ble det bestemt at HSH satser videre på Vestlandet.

UTDANNING: I helgen ble det klart at det ikke blir fusjon mellom UiS og HSH. Rektor og styreleder Liv Reidun Grimstvedt forteller at HSH ikke kunne godta at alle strategiske ledere på faglig og administrativt hold skulle ha hovedsete i Stavanger. Det ble avgjørende for høgskolen.

– Vi beklager at vi ikke kom i mål sammen med UiS. Det var leit. Sammen kunne vi fått til veldig mye godt som kunne gitt nye muligheter for regionen. Vi mener at en slik organisering ikke ville utnyttet potensialet i regionen og gitt utvikling av tre levende kampus. Derfor ble vi ikke enige om en felles fusjonsplattform som begge parter kunne gå videre med.

Nå ønsker styret i HSH å rette blikket framover .I dag var det ekstraordinært styremøte i Haugesund. Fusjonsprossen var til behandling og et enstemmig styre vedtok følgende:

1. Styret i HSH beklager at en sammen med UiS ikke kom fram til en felles fusjonsplattform.

2. Styret vil i arbeidet fremover følge sin vedtatte linje og strategi om å ha en åpen holdning til sammenslåing med høyere utdanningsinstitusjoner, som ledd i utviklingen av Vestlandet som utdanningsregion. En ny struktur skal ha særskilt betydning for kunnskapsbehovet i Sunnhordland og på Haugalandet.

3. Styret vil i arbeidet fremover synliggjøre HSH sine faglige og administrative områder og arbeide for forpliktende samarbeid på disse områdene langs hele Vestlandet, med utgangspunkt i UH-nett Vest.

– Som kjent har HSH i alle år vært godt festet på Vestlandet. Det er ingen hemmelighet at vi har ønsket oss et stort og sterkt Vestlandssamarbeid. Dette standpunktet står styret fast på ennå. Vi samarbeider godt med alle institusjonene på Vestlandet og det vil vi nå bygge videre på i tiden fremover. Det skjer mye spennende innenfor UH-nett Vest og det vil vi være med på å utvikle.

– Samtidig er styret vårt opptatt av at alt det gode samarbeidet som er et resultat av fusjonsprosessen med UiS skal fortsette. Det er godt å se at UiS ønsker det samme.